Ocena brak

JAHWE

Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012

Jehowa, współczesna rekonstrukcja staroż. hebr. niewymawialnego (zob. Dekalog, 2. przykazanie) imienia Boga Izraelitów (po ukształtowaniu się monoteizmu żyd. imienia jedynego Boga wszechświata), transliteracja tzw. tetragramu, tj. czterech liter hebr. YHWH tworzących niewymawialne i nieprzekazywalne imię Boga, zamiast którego używano imion zastępczych: Adonai (zob.); Elohim (zob.).

Sam Jahwe kładzie nacisk na swoją bezimienność, gdy Jakub (Biblia, Gen., 32,29) pyta go, kim jest, odpowiada: „Czemu pytasz mnie o imię?", a Mojżeszowi (Ex., 3, 14) nakazuje, aby go przedstawił ludowi jako:, Jestem, kim jestem"; zob. Imię (Imiona sekretne).

Podobne prace

Do góry