Ocena brak

Jądro

Autor /Irmina674 Dodano /26.08.2013

Powstaje z pragonady; jego różnicowanie rozpoczyna się w połowie 2 m-ca życia zarodka. Sznury płciowe rozrastają się na długość i tworzą zawiązki późniejszych zrazików i cewek nasiennych jądra. Końcowe odcinki sznurów łączą się ze sobą w pobliżu krezki jądra i tworzą zawiązek sieci jądra. Tkanka mezenchymatyczna przedzielająca sznury tworzy przegródki jądra i błonę białawą. W 3 miesiącu część komórek mezenchymatycznych zrazików przekształca się w komórki śródmiąższowe. W zawiązkach cewek występują dwa rodzaje komórek : komórki podporowe i płciowe. Leży w mosznie, objęte osłonką pochwową. Do tylnego brzegu jądra przyczepia się krezka jądra.

Dolny koniec jądra jest przymocowany do moszny więzadłem mosznowym, które jest pozostałością po jądrowodzie Huntera, rozwijającym się z więzadła płciowo-pachwinowego. Lewe jądro jest położone niżej niż prawe. Oś długa jądra biegnie od góry i przodu do dołu i tyłu. Na górnym końcu jądra leży głowa najądrza, wzdłuż tylnego brzegu jądra biegnie trzon i ogon najądrza, a pod dolnym końcem jądra ogon najądrza zakręca i przechodzi w nasieniowód. Zewnętrzną warstwę jądra stanowi osłonka biaława, od której odchodzą przegrody dzielące jądro na ok. 200 zrazików. Przegrody te zmierzają w kierunku śródjądrza, które leży pod osłonką białawą, przy tylnym brzegu jądra, pod jego górnym końcem.

W śródjądrzu leży sieć jądra, do której dochodzą cewki nasienne proste. Każda z nich powstaje u szczytu zrazika z połączenia 1 - 4 cewek nasiennych krętych wychodzących ze zrazika. Z sieci jądra wychodzą przewodziki odprowadzające jądra, które dochodzą do głowy najądrza i w niej przechodzą w zraziki najądrza. Do jądra dochodzi tętnica jądrowa odgałęziająca się od aorty brzusznej na wys. L1. Zaopatruje ona także głowę najądrza.. Tętnica jądrowa zespala się z rozgałęzieniami tętnicy nasieniowodu i tętnicy dźwigacza jądra.

Żyły jądra i najądrza tworzą splot wiciowaty, który podobnie jak tętnica wchodzi w skład powrózka nasiennego. Po przejściu przez kanał pachwinowy wychodzi ze splotu pojedyncza żyła jądrowa, która po stronie prawej wpada do żyły głównej dolnej, a po lewej do żyły nerkowej lewej. Naczynia chłonne uchodzą do węzłów chłonnych lędźwiowych. Unerwienie jąder pochodzi od splotu jądrowego, wtórnego od splotu trzewnego.

Podobne prace

Do góry