Ocena brak

J.Soplica jako nowy typ romantycznego bohatera

Autor /Czeslaw123 Dodano /06.05.2011

Literatura romantyczna przynosi kilka charakterystycznych typów bohatera :

- sentymentalny ( werteryczny ) cechuje go skłócenie ze światem, brak akceptacji rzeczywistości, posiada wybujałą uczuciowość. Poczucie bezsensu życia i bezcelowości własnej egzystencji doprowadza go do samobójstwa. Różni się od bohatera romantycznego tym że nie walczy z otaczającym go światem.

- bohater bajroniczny (np. Giaur ) cechuje go samotność, tajemniczość, skłócenie ze światem, buntuje się przeciwko normom obyczajowym i moralnym. Powodowany gwałtownymi uczuciami ( np. miłość, nienawiść ) popełnia zbrodnię, a uspokojenie i koniec cierpień może przynieść tylko śmierć.

- bohater wallenrodyczny, podobny do bohatera bajronicznego, jednak mając do wyboru ojczyznę i miłość, wybierze ojczyznę ( Konrad Wallenrod, który „szczęścia w domu nie znalazł, bo go nie było w ojczyźnie” ).

Młody Jacek Soplica jest hulaką i utracjuszem. Zdobywa uznanie wśród szlachty, gości też u Stolnika któremu zapewnia głosy na sejm. Poznaje tam jego córkę Ewę i zakochuje się w niej z wzajemnością. Stolnik udaje że nie widzi miłości, ale gdy zdobywa fotel senatora podaje Jackowi czarną polewkę. Jacek wpada w szał, popada w pijaństwo i awanturnictwo. Ludzie odwracają się od niego.

Rozpaczliwe małżeństwo z przyszłą matką Tadeusza jest tragiczną pomyłką, zakończoną zgryzotami, chorobą i śmiercią niekochanej żony. Jacek zabija Stolnika przypadkowym strzałem podczas potyczki z Moskalami której był świadkiem. Ucieka z kraju, służy ojczyźnie jako żołnierz. Zakłada pokutniczy strój zakonnika i przyjmuje imię Robak. Pracuje jako emisariusz, przygotowuje powstanie. Jest więziony w pruskiej fortecy. Zginął ratując życie swojemu śmiertelnemu wrogowi - Gerwazemu.

Postać Jacka Soplicy jest zapowiedzią nowego typu bohatera romantycznego. Przede wszystkim jest to postać dynamiczna, zmieniająca się w trakcie trwania utworu, ewoluująca. Największą różnicą jest fakt że Jacek już jako Robak nie działa samotnie, ale staje się częścią ogromnej machiny, jaką jest działalność konspiracyjna. Ksiądz Robak służy idei, wykonuje rozkazy. Taka koncepcja bohatera romantycznego, oprócz swego nowatorstwa, jest zapowiedzią innego spojrzenia na problematykę narodowowyzwoleńczą w dziełach największych polskich romantyków, jest również kolejnym krokiem na drodze rozwoju literatury romantycznej.

Podobne prace

Do góry