Ocena brak

IZBA

Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012

Pomieszczenie mieszkalne w domu (wiejskim); pokój, komnata, sala; pomieszczenie o specjalnym przeznaczeniu, np. izba chorych, porodowa, przyjęć (w szpitalach i ambulatoriach), zatrzymań (milicyjna), wytrzeźwień (dla pijaków); parlament (izba wyższa, niższa); wyższy urząd administracji państw, (zazw. kontrolny), np. izba kontroli, izba administracji publ., sądowa, morska, skarbowa; jednostka samorządu zawodowego a. gosp. zajmująca się sprawami jakiegoś zrzeszenia, np. izba lekarska, adwokacka, notarialna, syndykalna, handlowo-przemysłowa, rzemieślnicza, rolnicza; zob. Biały (Biała izba); Czarny (Czarna izba).

Izba Deputowanych niższa izba parlamentu; fr. Chambre des Deputes we Francji 1871-1940; wł. Camera dei Deputati we Włoszech od 1947 i w in. krajach, zwł. w Ameryce Łac. Izba Edukacyjna, Izba Edukacji Publ., naczelna władza oświatowa w Księstwie Warszawskim, utworzona w 1807, przekształcona w Dyrekcję Edukacji Narodowej w 1812.

Izba Gmin, ang. House of Commons, niższa izba parlamentu bryt Izba Gwiaździsta, ang. Star Chamber, komnata w pałacu westminsterskim w Londynie, nazwana od wyobrażonych na plafonie gwiazd, dawne miejsce zebrań rady król.; Trybunał Izby Gwiaździstej zał. w XIV wieku, aby utrzymywać w karbach magnatów zbyt potężnych dla zwykłych sądów, za Tudorów przeobrażający się w sąd kryminalny, zniesiony w 1641 przez Długi Parlament.

Izba Lordów, ang. House of Lords, izba wyższa parlamentu bryt., o bardzo ograniczonych kompetencjach. Izba Ludowa, nm. Volkskammer, jednoizbowy parlament NRD.

Izba Obrachunkowa, fr. Court des Comptes, nm. Rechnungshof, najwyższy organ kontroli finansowej w niekt. krajach kapitalistycznych, związany z parlamentem. Izba Panów, nm. Herrenhaus, izba wyższa parlamentu w Prusach 1848-1918 i Austrii 1861-1918.

Izba Reprezentantów, ang. House of Representati-Ves, izba niższa Kongresu USA; fr. Chambre de Representants parlamentu belgijskiego i wielu in. krajów.

Podobne prace

Do góry