Ocena brak

Istota osobowości społecznej i kształtujące ją elementy

Autor /Dacjan47 Dodano /03.01.2012

NATURA LUDZKA to zespół trwałych zdolności i cech motoryzacyjnych działających w organizmie ludzkim i zmuszającym go do zaspokojenia nie tylko potrzeb biologicznych lecz także do aktywnego przystosowania się do środowiska społecznego i kulturalnego, a więc to także zdolność do tworzenia wartości społecznych i kulturowych.

OSOBOWOŚĆ to zestaw idei, postaw, nawyków charakteryzujących człowieka i wpływających na jego zachowania.

Elementy składowe osobowości:a) biogenne- własności anatomiczne, wzrost budowa organizmu i jego właściwości fizjologiczne, działalność gruczołów , itd.

b) psychogenne- pamięć, wola, wyobraźnia, uczucia, inteligencja, temperament i spostrzegawczość.

c) socjogenne- to zespolone oddziaływanie szeroko rozumianego środowiska społecznego człowieka.

Florian Znaniecki wyróżnił cztery podstawowe socjogenne elementy osobowości:

  1. Kulturowy ideał osobowości. Jest to najczęściej ideał wychowawczy służący jako wzór do naśladowania, przekazywany dzieciom, młodzieży, w rodzinie, kościele, grupie kolegów, w szkołach i innych instytucjach, czy też propagowany przez instytucje upowszechniania kultury.

  2. Role społeczne. Rola społeczna to względnie stały i wewnętrznie spójny system zachowań, będących reakcjami na zachowania innych osób, przebiegających wg mniej lub więcej wyraźnie ustalonego wzoru.

  3. Jaźń subiektywna. Jest to ocena jaką mamy na temat samych siebie.

  4. Jaźń odzwierciedlona. Są to wyobrażenia o tym jak inni nas oceniają.

Podobne prace

Do góry