Ocena brak

ISTOTA I CELE TEORII MIĘDZYNARODOWEJ MIGRACJI CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH

Autor /Zachary Dodano /05.01.2012

Rozważania dotyczą międzynarodowej migracji czynników produkcji zawarte sa w nie sformalizowanej wersji teorii obfitości zasobów B . Okleina.

Istotą tej teorii jest migracja: ludności, kapitału, wiedzy technicznej na takie obszary (do tych państw) gdzie przynoszą większy dochód

MIGRACJA LUDNOŚCI: przenoszenie się przez granice narodowe na dłuższe okresy w celach zarobkowych ogranicza przez względy polityczne.

MIGRACJA KAPITAŁU : środki pieniężne wykorzystywane za granicę. Celem jest przynoszenie zysku właścicielowi. Kapitał jest bardziej mobilny niż ludność. Zaliczyć tu można obroty kapitałem pożyczkowym, materialnymi środkami produkcji, inwestycje produkcyjne, portfelowe.

TRANSFER WIEDZY TECHNICZNEJ – określona wiedza o charakterze ogólnym lub szczegółowym , dostępna w 1 kraju, staje się przez transfer znana w innym.

Podobne prace

Do góry