Ocena brak

Istnienie i natura Trójcy Świętej

Autor /Gienek88 Dodano /22.04.2011

Sobór Luterański IV (1215) orzekł, że w Trzech Osobach B jest jedna istota, jedna substancja i jedna natura.

Istota oznacza to, przez co dana rzecz jest tym, czym jest.

Substancja oznacza istotę rzeczy samoistnej jako podłoża przypadłości, w przeciwieństwie do samych przypadłości.

Natura oznacza zasadę wewnętrznego działania.

Osoba (wg Boecjusza, + 524) to jednostkowa substancja rozumnej natury. K. Wojtyła - wielostronne spojrzenie na osobę, podkreśla element relacyjny i społeczny. Pojęcie osoby realizuje się w B niepomiernie inaczej. Natura jest zasadą, na mocy której się działa.Osoba jest zasadą, która działa.

KKK mówi, że tajemnica Trójcy Św. jest tajemnicą w sensie ścisłym, nie może być poznana, jeśli nie zostanie objawiona przez B. bez Objawienia samymi siłami umysłu ludzkiego nie można dojść do poznania prawdy o jedynym B w Trzech Osobach. Umysł może negatywnie uchwycić, iż nie ma racji rozumowych przemawiających przeciw możności istnienia Trójcy Św. wewnętrzną niesprzeczność TŚ możemy dowodzić jedynie teologicznie, B objawił nam, że TŚ istnieje. Troistość dotyczy stosunków samoistnych, a jedność dotyczy natury. Każda Osoba TŚ jest rzeczowo Bogiem, ale z naturą Bożą pojęciowo się nie utożsamia. Wspólnym składnikiem dla Trzech Osób Bożych, jest natura Boża, a do tej natury każda poszczególna osoba coś dodaje.

Jest dogmatem, że są Trzy Osoby Boże: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Św., rzeczowo od siebie odrębne, ale jedna jest ich istota, substancja, czyli natura zupełnie niezłożona.

Jest dogmatem, że każdy akt zewnętrznego działania Osób B jest wspólny wszystkim Trzem Osobom.

Każde działanie którejkolwiek z Osób TŚ jest wynikiem działania całej natury Bożej. Z rzeczy stworzonych Czł może poznać B jedynie od zewnątrz, czyli jako B jedynego. Świat stworzony nie wskazuje bowiem w sposób jednoznaczny na istnienie troistości w Bogu, zatem Czł. nie może rozumowo poznać istnienia TŚ.

Nauka wschodnia:                                Nauka zachodnia:                intelekt:

- Ojciec                                                   - Ojciec                                   - Syn

- Syn                                                      - wola                                    - wola

- Duch Św.                                                                 =Duch Św=

*Stąd wyrażenie: DŚ pochodzi od Ojca przez Syna.     *DŚ pochodzi od Ojca i Syna, bo

                                                                               Syn razem z Ojcem daje istnienie DŚ.

 

Syn Boży jest słowem myślnym, czyli aktem rozumu Ojca, jest uosobionym poznaniem Boga Ojca. Syn jest pojęciem wyrażającym poznanie Ojca, uosobioną miłością: dwóch działających: Ojciec i Syn, lecz jedna ich tylko zasada czynności: tchnienie DŚ.

Twierdzenia. Pochodzenie Osób Bożych.

Jest dogmatem, że pierwsza Osoba B nie pochodzi od nikogo i jest zasadą, z której pochodzą pozostałe Osoby B. Jest dogmatem, iż w B istnieją dwa odwieczne pochodzenia wsobne: Syn pochodzi od Ojca, DŚ pochodzi od Ojca i Syna.

Zrodzenie Syna B.

Jest dogmatem, iż pochodzenie Drugiej Osoby B polega na tym, że Syn B jest duchowo zrodzony przez Boga Ojca. Jest teologicznie pewne, iż jest to zrodzenie intelektualne z umysłu Ojca.

Tchnienie Ducha Św.

Jest dogmatem, że DŚ nie jest zrodzony, pochodzi zaś od Ojca i Syna jako od jednej zasady i jedną ich czynnością (zwaną tchnieniem). Jest wnioskiem teologicznie pewnym, że DŚ pochodzi z Boskiej woli Ojca i Syna na sposób miłości. Jest dogmatem, że w pochodzeniach Osób B różnica między zrodzeniem a tchnieniem nie jest rzeczowa. Jest wnioskiem teologicznym, że w pochodzeniu Osób B między zrodzeniem i tchnieniem różnica jedynie pojęciowa z podstawą bytową w TŚ.

Jest dogmatem, że w Bogu istnieją stosunki rzeczowe. Jest teologicznie pewne, że w B są cztery stosunki: ojcostwo, synostwo, tchnienie czynne i tchnienie bierne. Z tych ojcostwo, synostwo i tchnienie bierne są stosunkami samoistnymi, czyli utożsamiają się z poszczególnymi Osobami TŚ.

Własności osobowe:

u Osoby Ojca:

  • Nierozdzielność

  • Rodzenie

  • Tchnienie czynne

Syna:

  • Synostwo- tchnienie czynne

Ducha Św.:

  • Tchnienie bierne

Imiona : Ojciec- Stwórca, Syn- Władca, Duch Św.- Uświęciciel.

Jest dogmatem, że Trzy Osoby B wzajemnie siebie przenikają i wzajemnie w sobie współistnieją. Jest dogmatem, iż istnieją w B w Trójcy jedynym posłania Osób B. Jest wnioskiem teologicznie pewnym, że Ojciec nie może być posłany (bo nie pochodzi), Ojciec i Syn mogą posyłać, a posyłanymi mogą być Syn i DŚ.

Przez posłanie (missio) rozumiemy pochodzenie jednej z Osób B od drugiej z przeznaczeniem spełnienia pewnego skutku w dziełach stworzonych.

Podobne prace

Do góry