Ocena brak

Islam - Święta i uroczystości

Autor /Hyrek Dodano /31.01.2012

Niektóre wydarzenia religijne zyskały świąteczną oprawę także w islamie. Każdy muzułmanin zobo­wiązany jest wypełnić pięć obowiązków, tak zwa­nych „filarów wiary". Pierwszym jest publiczne wyznanie wiary, czyli tak zwane szach dah, z obo­wiązkiem tym wiąże się drugi filar, odmówienie modlitwy pięć razy w ciągu dnia, czyli sałat. Trzeci obowiązek to płacenie jałmużny, a czwarty to post w miesiącu Ramadan. Zakończenie Ramadanu uczczone jest świętem id al-fitr, które jest połą­czeniem modlitwy i zabawy. Piątym, ostatnim obo­wiązkiem muzułmanina jest pielgrzymka do Mekki, miejsca narodzin Mahometa. Z tą świętą pielgrzymką (nazywaną hadżdz) związanych jest wiele uroczystych zwyczajów. Muzułmanin, zanim wejdzie do Świętego Meczetu, musi poddać się wielu rytuałom, między innymi ściąć włosy i zało­żyć odświętne szaty. Dopiero wtedy muzułmański pielgrzym może wejść na dziedziniec świątyni i zbliżyć się do świętego relikwiarza (Al Kaba).
Uroczystość kończy się w leżącym nieopodal miejscu zwanym Mina obchodzone jest wtedy Święto Ofiar {id al-adha), jedno z dwóch najważ­niejszych świąt muzułmańskich. W jego trakcie składa się ofiary z krwi i zwierząt. Krwawe ofiary nie są niczym niezwykłym, spotykano je też we wczesnym chrześcijaństwie i judaizmie, u Azte­ków, Majów i innych cywilizacji prekolumbijskich. Rdzenni mieszkańcy Ameryki Środkowej naj­prawdopodobniej składali nawet ofiary z ludzi.

Podobne prace

Do góry