Ocena brak

IRONSIDE WILLIAM EDMUND (1880-1959) - marszałek polny

Autor /gargamel Dodano /25.02.2011

Oficer brytyjski, w 1938 r. był gu­bernatorem Malty i przypuszczał, że stanowisko to pozwoli mu spokoj­nie doczekać emerytury. Jednakże w maju 1939 r. otrzymał urząd in­spektora generalnego wojsk zamor­skich (Inspector General of Over-seas Forces), 3 września 1939 r. ob­jął zaś funkcje szefa brytyjskiego Imperialnego Sztabu Generalnego (CIGS).

27 maja 1940 r. odwołano go, uznając, że ponosi odpowie­dzialność za niewłaściwe przygoto­wanie *Brytyjskiego Korpusu Eks­pedycyjnego do walki na kontynen­cie oraz klęski wojsk brytyjskich.

Podobne prace

Do góry