Ocena brak

Inwestycyjna teoria przedsiębiorstwa

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /28.11.2011

Charakterystyka

Teoria inwestycyjna przedsiębiorstwa - nazywana najbardziej fundamentalistyczną teorią A.Chandlera,który był zwolennikiem decentralizacji zarządzania oraz planistycznej i koordynacyjnej funkcji kierownictwa, zakłada, że przedsiębiorstwo to organizacja i instytucja, które są niepodzielne. Świadome, planowe inwestowanie są podstawą zakładania i rozwoju przedsiębiorstwa.


Głównym elementem tej teorii jak sama jej nazwa wskazuje, są inwestycje. Minimalizacja kosztów ich tworzenia kształtuje granice instytucjonalne i organizacyjne między przedsiębiorstwem a rynkiem i konsumentami.


W teorii Chandlera, przedsiębiorstwo w przeciwieństwie do rynku i konsumentów, posiada zespół zdolności organizacyjnych, który pozwala na zorganizowanie inwestycji. Dzięki udanym, trafionym inwestycjom o wysokich kosztach niezwrotnych, wyznaczającym struktury rynkowe i ich ewolucje, firma osiąga przewagę konkurencyjną na rynku. Cel przedsiębiorstwa to rozwój lub przetrwanie.

Poprzez zarządzanie, firma powinna zmieniać się z wysoce scentralizowanej, z wieloma wyspecjalizowanymi jednostkami, które koordynują departamenty funkcjonalne w firmę ze zdecentralizowanym zarządzaniem, z wieloma samodzielnymi, wydzielonymi jednostkami.Zmienia się rola poszczególnych podmiotów przedsiębiorstwa, oddziela się zarządzanie od własności.

Źródłem wzrostu i rozwoju gospodarczego jest przedsiębiorstwo i jego inwestycje, dlatego państwo nie powinno przeszkadzać w tym procesie ale zapewniać bezpieczeństwo.


Do głównych przedstawicieli tej teorii należą :


Chandler (1962,1977,1990,1992),Chandler,Daems (1980), Bowman,Hurry (1993),Bowman,Kogut (1995)


Przykłady przedsiębiorstw odzwierciedlających teorię inwestycyjną przedsiębiorstwa:


Kulczyk Holding, Fiat,Boeing, Tele-Fonika Kable S.A.Bibliografia

Podobne prace

Do góry