Ocena brak

INVADER A-26/B-26, Douglas - samolot

Autor /gargamel Dodano /25.02.2011

Pierwszy prototyp amerykańskiego lekkiego bombowca/szturmowca XA26 oblatano 10 lipca 1942 r. Wersja produkcyjna została nazwa­na A-26B. Samolot, napędzany dwo­ma silnikami Pratt & Whitney o mo­cy 2000 KM każdy, uzbrojony był w 6 najcięższych karabinów maszy­nowych kal. 12,7 mm, zamonto­wanych w dziobie, oraz po dwa najcięższe karabiny maszynowe w dwóch wieżyczkach na kadłubie i pod nim; a ponadto mógł być wy­posażony w 10 karabinów maszyno­wych instalowanych w zasobnikach pod skrzydłami i na bokach kadłuba. Zabierał bomby o ciężarze do 1815 kg lub (po zmniejszeniu o połowę ładunku bomb przenoszonych we­wnątrz kadłuba) mógł być wypo­sażony w 8 rakiet kal. 127 mm i 2 dodatkowe zbiorniki paliwa, ewentualnie w 16 rakiet (lub bomb) o ciężarze do 907 kg.

W czasie woj­ny wyprodukowano 1355 tych sa­molotów, które rozwijały maksy­malną prędkość 570 km/h i były jed­nymi z najszybszych amerykańskich bombowców. Pierwszy lot bojowy odbyły 19 listopada 1944 r. w Euro­pie (9 Air Force). Walczyły także na Pacyfiku. Lotnictwo amerykańskie wykorzystywało również samo­loty A-26C z oszklonym dziobem i zmienionym uzbrojeniem. Zakłady Douglasa wybudowały 1091 sa­molotów w tej wersji. W 1948 r. gdy wycofano ze służby samolot *B-26 Marauder, zmieniono ozna­czenie samolotów A-26 (attack) na B-26 (bomber).

 

DANE TECHNICZNO-TAKTYCZNE (A-26C)

silniki 2 x Pratt & Whitney R-2800-27 lub -71, lub -79 o mocy 2000 KM każdy

rozpiętość 21,34 m

długość 15,62m

masa startowa 15 876 kg

maks. prędkość 600 km/h

zasięg 2255 km

6 najcięższych karabinów maszynowych kal. 12,7 mm

1815 kg bomb lub bomb i rakiet

Do góry