Ocena brak

Interpretacja mechanizmów i charakteru rozwoju osobowości w ujęciu V. Frankla (wola sensu jako zasadniczy rys człowieka)

Autor /Poldek Dodano /05.07.2011

Podstawowy sposób odniesienia się do rzeczywistości wg. Frankla to WOLA SENSU.

Nadrzędny motyw człowieka to wola odkrywania sensu. Odkrywanie sensu dokonuje się przede wszystkim przez poznawanie świata , przez poznawanie siebie , doświadczanie świata i siebie .Wg Frankla każda sytuacja życiowa daje szansę na odkrywanie sensu, ale musi istnieć wola sensu ze strony człowieka.

Wola sensu jest tu kluczowa , gdyż traktuje człowieka jako sprawcę , a nie jako istotę reaktywną.

Wola sensu oznacza skierowanie się ku wartością , a w zależności od rodzaju wartości może się aktualizować samoistnie Wg Frankla ludzkie istnienie może być ujęte w trzech aspektach:

  • Ja jestem w kategoriach ja muszę ( Ja musze ponieważ jestem genetycznie zdeterminowany)

  • Ja jestem w kategoriach Ja powinienem( jest to zadanie stawiane człowiekowi)

  • Ja jestem w kategoriach Ja powinienem ( jest to zadanie stawiane człowiekowi)

Dzięki temu , że istnieją te wymiary rzeczywistości , możliwe jest napięcie pomiędzy tymi wymiarami a podmiotem.

W efekcie prowadzi to do tego , że uaktywnia się WOLA SENSU, motywacja.

Z uwagi na naturę noetyczna , szczególnie ważne są wg Frankla wartości postawy, z których wyróżnia się trzy:

  • DZIAŁANIA- związane z aktywnością

  • PRZEŻYWANIA- związane z odczuwaniem

  • POSTAWY- są to wartości , które dają szansę na wydobycie indywidualnego , twórczego wysiłku. Wartości postawy realizują się często w cierpieniach .Cierpienie bowiem wymaga największego wysiłku , żeby odkryć sens.

Człowiek odkrywając sens , znacznie dzięki woli , odkrywa i realizuje siebie.

Frankl mówi, iż najważniejsze jest to , żeby człowiek transcendował. Uważa , że realizacja siebie jest jak gdyby ubocznym produktem odkrywania sensu.

Kiedy człowiek nie odkrywa sensu , nie orientuje się na postawy wartości, dochodzi do patologii.

W życiu społecznym obserwuje się patologię np. ducha czasu – człowiek ma poczucie zagrożenia , a chwile obecną traktuje jako cos wyjątkowego.

Człowiek tak naprawdę nie potrafi wziąć na siebie odpowiedzialności , nie umie odkryć sensu, poza postawą „ tu i teraz” jest to postawa prowizoryczna

POSTAWA fatalistyczna- to taka , w której człowiek nie umie odkryć sensu życia , nie ma woli sensu, staje się zniewolony przez rzeczywistość .

Postawa fanatyczna- wiąże się z tym , iż człowiek nie wiele robi , gdyż uważa , że na nic nie ma wpływu.

Człowiek musi dążyć do odkrywania sensu , gdyż przez odkrywanie sensu odkrywamy coraz bardziej wymiary własnej osoby.

Frankl wyróżnia dwa etapy rozwoju człowieka:

*Etap I – kiedy organizm dojrzewa do bycia narzędziem osoby( dojrzewa do tego , aby „ osoba głęboka” uczyniła sobie z niego narzędzie i miała szansę na realizację woli sensu)

  • Etap II To właściwy rozwój. Posługiwanie się własna psychofizycznością i doświadczania siebie w sposób indywidualny.

Gdybyśmy zrezygnowali z odkrywania sensu , następuje możliwość pojawienia się nerwicy neogennej. Człowiek staje się cyniczny , znudzony, lekceważący , egocentryczny

Podobne prace

Do góry