Ocena brak

Interpretacja konstytucji

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

Przedmiotem interpretacji jest przepis. Wyróżnia się następujące zasady interpretacji:

  • Zasada jedności konstytucjipodmiot dokonujący interpretacji nie powinien tego robić w oderwaniu od pozostałych przepisów.

  • Normy konstytucyjne należy ze sobą harmonizować – wszystkie normy są równoprawne.

  • Normy określające kompetencje organów powinny być interpretowane z uwzględnieniem relacji zachodzących między tymi organami.

Np. ministerstwo powołuje premier – a w MON, MSW i MSZ po zasięgnięciu opinii Prezydenta. Prezydent dokonał nadinterpretacji – opinia stała się uzgodnieniem.

Metoda wykładni prawniczej – dużą rolę odgrywa wykładnia historyczna.

Interpretacja powinna być zgodna z konstytucją. Można nadać odpowiednią interpretację po to, aby nie uchylać przepisu.

Podobne prace

Do góry