Ocena brak

Interpretacja i stosowanie prawa cywilnego

Autor /Oswaldooo Dodano /01.12.2011

Interpretacja prawa jest procesem myślowym, polegającym na ustaleniu znaczenia przepisu to znaczy jaką normę lub normy wyrażają przepisy poddanej interpretacji. W szczególności ustalone zostaje:

= adresaci norm

= poszczególne elementy norm prawnych (hipoteza, dyspozycja, zapowiedź sankcji)

= za pomocą hipoteza oznaczony zostaje zakres zastosowania interpretowanych przepisów, za pomocą dyspozycji określa się zakres normowania interpretowanych przepisów, zapowiedź sankcji to wyznaczenie sposobu reakcji organów państwa na niezastosowanie się do treści dyspozycji.

ZAŁOŻENIE INTERPRETACJI: racjonalność prawodawców abstrahuje od rzeczywistego sposobu działań konkretnych, ustanawia przepisy prawne organów oraz osób je tworzących. Można formułować językowe, funkcjonalne i systemowe dyrektywy interpretacyjne oraz reguły wnioskowań prawniczych umożliwiających wnioskowanie o obowiązywaniu jednych norm ze względu na poprzednie uznanie innych za obowiązujące

DYNAMICZNA WYKŁADNIA PRAWAprzepis prawny odrywa się niejako od prawodawcy i zaczyna samodzielnie funkcjonować w praktyce, wobec czego, gdy zmianie ulegają warunki gospodarcze, społeczne i polityczne przepisom prawnym przypisywać można dostosowane do zmienionych warunków w których przepis niegdyś ustalony nadal obowiązuje.

TEORIA SUBIEKTYWNA – głosi konieczność dokonywania wykładni statycznej tzw. Odwołującej się w trybie wykładni historycznej do wiedzy i ocen ustawodawcy z okresu ustanowienia interpretowanych przepisów. W myśl tych teorii zmiany warunków gospodarczych, społecznych i politycznych nie może mieć wpływu na zmianę ich pierwotnego sensu i znaczenia bez interwencji ustawodawcy.

STOSOWANIEM PRAWA nie jest realizacja normy prawnej w praktyce obrotu prawnego, Zawarcie np. umowy z powołaniem się przez strony na określone przepisy nie jest stosowaniem prawa. Stosowanie prawa to władcze działanie kompetentnych organów państwowych w których wyróżnia się 3 elementy:

= ustalenie stanu faktycznego

= ustalenie norm ze względu na hipotezy, odnosi się do danego stanu faktycznego

= organ rozpoznający sprawę (sąd) ustala konsekwencje prawne dokonanej subsumcji stanu faktycznego uwzględniając zawarte w interpretowanej normie prawnej dyspozycję i ewentualne sankcję i dyspozycję

Podobne prace

Do góry