Ocena brak

Interpretacja formuły „zmartwychwstał trzeciego dnia” - Interpretacja mitologiczna

Autor /Edek55 Dodano /26.04.2011

Są trzy hipotezy mitologiczne dotyczące pochodzenia formuły „dnia trzeciego”:

  1. mity babilońskie

  2. związane ze święceniem niedzieli (dzień słońca – bóstwa solarne), a powstaniem formuły (podobieństwo Jezusa do słońca czczonego w kultach solarnych)

  3. mity o bóstwach umierających i powracających do życia

Dokładna analiza źródeł wykazała, że wnioski o genetycznej zależności chrześcijańskiej formuły „dnia trzeciego” od mitów były zbyt pochopne, oparte na zewnętrznych jedynie podobieństwach pewnych elementów kultu pogańskiego z chrześcijańską liturgią. Niemniej w rozwoju badań nad formułą odegrały w swoim czasie dość ważną rolę. Uświadomiły bowiem konieczność uwzględnienia szerszego kontekstu religijnego, który mógł mieć wpływ na kształtowanie się pojęć i sformułowań religii izraelskiej, a później chrześcijańskiej.

Do góry