Ocena brak

INTERESA FAMILIJNE, powieść J.I. Kraszewskiego

Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012

INTERESA FAMILIJNE, powieść J.I. Kraszewskiego, prwdr. w „Gazecie Warsz." 1852, wyd. os. w Petersburgu 1853, t. 1-4, dedykowana J. Korzeniowskiemu (nie bez ukrytej chęci polemiki z > Kollokacją). Materiałem fabularnym tej najbardziej balzakowskiej ze swych powieści uczynił autor walkę spowinowaconych rodzin Zawilskich i Pobiałów o względy 90-letniego kasztelanica Zawilskiego. Walka ta, w której stawką jest milionowa fortuna, prowadzona przy pomocy kłamstw i oszustw, demaskuje oblicze moralne szlachty, a jej brak godności ukazany jest w cierpliwym znoszeniu upokorzeń, których nie szczędzi krewniakom monstrualnie złośliwy i egoistyczny starzec, przedstawiciel rozwiązłego obyczaju dworskiego XVIII w. Grze „interesów familijnych" przeciwstawiony został sielankowy obraz drobnoszlach. zagrody Hieronima Zawilskiego, której życie opiera się na pracy własnych rąk i patriarchalnych cnotach rodzinnych; Hieronim właśnie, jedyny z krewnych, który nie zabiegał o spadek, zostaje też jego dziedzicem. Pogłębienie charakterystyki przez częste cofanie się w przeszłość pozwala pisarzowi stworzyć szeroką panoramę życia szlachty Wołynia i Polesia Wołyńskiego w XVIII i 1 poł. XIX w. Wielowątkowa akcja toczy się leniwie, stwarzając wrażenie stagnacji, martwoty opisywanego świata.

Przyp. E. Przyłubska, posłowie F. Przyłubski, wyd. 3 W. 1956.

Stanisław Burkot

Podobne prace

Do góry