Ocena brak

Interdyscyplinarność ergonomii

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /27.09.2011

Charakterystyka

Interdyscyplinarność ergonomii związana jest z wzajemnym uzupełnianiem się (komplementarnością) zagadnień z różnych obszarów nauki, co pozwala na kompleksowe podejście do układu człowiek - praca - środowisko, niemożliwe do zrealizowania na gruncie poszczególnych nauk wyizolowanych.


Dyscypliny składowe

Dyscypliny składowe ergonomii, traktowane równorzędnie, można podzielić na 3 grupy:Biologiczne

Badają one właściwości człowieka i gromadzą o nim dane, na podstawie których podejmowane są działania koncepcyjne i korekcyjne, dotyczące dostosowania urządzeń do człowieka, za które to dostosowanie odpowiadają dyscypliny,


Techniczne

Są one odpowiedzią na potrzeby wyspecyfikowane przy pomocy nauk z grupy A, kształtujące stanowisko pracy - narzędzia, maszyny, siedziska, budynki.


Organizacyjne

Dopełniają dwa poprzednie obszary, podejmując zagadnienia kształtowania warunków pracy, wpływające na funkcjonowanie maszyn i ludzi. Bez rozwiązań organizacyjnych niemożliwe jest dostosowanie warunków technicznych do organizmu człowieka. Obszarem zainteresowań są tu zagadnienia przerw w pracy|przerw w pracy, systemu zmian, itp.


Zależności

Pomiędzy subdyscyplinami ergonomii istnieją różnorodne i liczne powiązania. Badania nauk podstawowych są podstawą praktycznych zastosowań, i odwrotnie, potrzeby praktycznych rozwiązań ukierunkowują badania nauk podstawowych.


Ergonomia, właśnie dzięki takiemu syntetycznemu ujęciu problemu optymalnego ukształtowania relacji człowieka z miejscem pracy i pracy|środowiskiem, pozwala na rozwiązywanie problemów optymalnego dopasowania człowieka i pracy.


Autor: Justyna Kuźma
Źródło: Encyklopedia Zarządzania
Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry