Ocena brak

Inteligentny rozwój miast

Autor /piegus Dodano /06.05.2014

Mianem tym określa się (Grieco 2000) rozwój miast przy użyciu nowych, ale szeroko rozpowszechnionych form technologii, mianowicie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych. Dzięki szybkiemu upowszechnieniu technologie te są stosowane nie tylko przez rządy, organizacje międzynarodowe i wielkie korporacje gospodarcze, ale także przez pojedyncze osoby, małe grupy ludzi i małe jednostki samorządu terytorialnego. Poszczególne osoby, małe grupy ludzi i samorządy mogą teraz skutecznie zabiegać o udział w zasobach społecznych, gdyż w procedurach i działaniach władz, przedsiębiorstw i osób można wykorzystywać nowe formy przejrzystej i wszechstronnej informacji i łączności. Arena lokalna staje się przez to ważną częścią tego nowego świata komunikacji społecznej, a ponadto ma możność odbudowywania swojej wewnętrznej więzi osłabionej przez wzrost przestrzennej skali powiązań gospodarczych, politycznych i kulturowych do skali globalnej włącznie. Więzi sąsiedzkie i lokalne były stopniowo osłabiane przez dojazdy do pracy, zmniejszanie się wielkości rodzin i ograniczenie komunikowania się w rodzinie, przemieszczanie się ludności starszej, ale wciąż aktywnej, do miejscowości położonych poza obszarami miejskimi. Nowe technologie stwarzają możliwość zapobiegania ograniczaniu wymiany informacji w skali lokalnej, a także sprzyjają odbudowie kapitału społecznego w podupadających osiedlach miejskich. Taką odbudowę lokalnej sieci wymiany informacji nazywa się nowym lokalizmem.

Odbudowane i wzmocnione struktury lokalnej komunikacji społecznej zwiększają możliwości miast w nawiązywaniu kontaktów z gospodarką globalną i czerpaniu z tego tytułu korzyści ekonomicznych. Możliwości te powstają dzięki upowszechnianiu się nowych technologii. Tworzenie nowych technologii i produkowanie nowych wyrobów' wymaga koncentracji zasobów' i jest scentralizowane, ale ich dystrybucja ma zasięg globalny. Pozwala to małym jednostkom organizacyjnym na kontaktowanie się i wchodzenie w skład sieci utworzonych przez inne jednostki 

o charakterze odbiorczych i przekaźnikowych agencji informacyjnych oraz agencji usług bieżących świadczonych w każdym punkcie sieci w relacji z pozostałymi punktami. Tak więc powszechny charakter nowych technologii umożliwia powstawanie lokalnych struktur i sieci działalności. Zmniejszenie się wymiarów i kosztów technologii informatycznych i telekomunikacyjnych dzięki przechodzeniu od dużych komputerów do komputerów osobistych, komputerów zasilanych energią słoneczną i połączeń satelitarnych umożliwia nie tylko łączność między oddalonymi miejscami w najbiedniejszych nawet regionach, ale ponadto stwarza nowe możliwości koordynowania odległych działań w trakcie ruchu.

Dzięki stworzeniu globalnego systemu ustalania położenia (CPS) i systemu informacji geograficznej (GIS) rządy i wielkie agencje funkcjonujące w dziedzinie informacji i telekomunikacji uzyskały ważne narzędzia działania i zarządzania. Narzędzia te wykorzystują także mniejsze agencje, instytucje, a nawet osoby. Małe podmioty mogą łączyć się ze sobą przez Internet po zarejestrowaniu się w systemie. Co więcej, mogą one także podłączać się do kosztownych systemów GIS przy niskich kosztach jednostkowych.

Nowa upowszechniająca się technologia umożliwia jednostkom i organizacjom koordynację działań w ruchu. Budowa GPS na potrzeby wojny w Zatoce Perskiej miała na celu taką właśnie koordynację. Teraz technologia ta jest wykorzystywana do zadań cywilnych. Jest bardzo zaawansowana w organizowaniu ruchu towarów. Dysponent towarów, który chce przesłać ich partię w wyznaczone miejsce, wskazuje lokalizacje magazynów oraz uruchamia inteligentny system rezerwacji lub system zamówień, który kontaktuje się z systemem pojazdów, a ten wysyła odpowiednie pojazdy umożliwiające przewóz ładunków.

Zastosowanie lej nowej technologii przez władze lokalne, rządy i agencje międzynarodowe do celów administracji jest już bardzo szerokie. W ciągu paru ostatnich lat nowe technologie pojawiły się także w zarządzaniu biznesem zarówno w formie mechanizmów informacyjnych, jak i w postaci systemów usług dostawczych.

Administracja lokalna jest teraz wyposażona w urządzenia do konsultowania się z obywatelami. Urządzenia te działają w sposób ciągły, są niedrogie i zapewniają wysoki poziom przejrzystości, co z czasem będzie pozwalało na egzekwowanie odpowiedzialności. Podobnie, za pomocą nowych technologii obywatele mogą organizować się do promowania (lobbingu) określonych celów i interesów. Powstają więc możliwości interakcji między społeczeństwem i władzami lokalnymi.

 

Podobne prace

Do góry