Ocena brak

Integralne człowieczeństwo Chrystusa - refleksja teologiczna

Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011

W walce z herezjami podkreślano ontyczną prawdziwość człowieczeństwa. W wyniku tej refleksji jest On człowiekiem prawdziwszym człowiekiem od każdego z nas. Termin Syn Człowieczy oznacza po prostu człowieka. Nie ulega wątpliwości, że ten termin znaczy, że jest jednym z wielu, a z drugiej strony termin ten wskazuje, że jest On człowiekiem jedynym w swoim rodzaju (J 8, 46; 1 P 2,22; 2Kor 5,21).

Chodzi o coś więcej niż to, że Jezus jest człowiekiem o integralnej naturze. Syn Człowieczy wskazuje, że jest potomkiem Adama. Związany z nami solidarnością przez naturę. Uczestniczy jako potomek Dawida w słabościach ludzkiej natury i w skutkach grzechu. Urzeczywistnia w sobie pierwotnie zamierzoną przez Boga doskonałość natury ludzkiej. Jest wypełnieniem zamysłu Bożego. Jego wierność Bogu, aż po krzyż jest odwrotnością niewierności pierwszego Adama. Dzięki temu Chrystus staje się nowym Adamem (Rz 5,18).

Syn Człowieczy w Chrystusie jest to człowiek idealny, uzdalniający nas wszystkich. Dzięki Chrystusowi możemy doskonalić się w człowieczeństwie. Nowy Adam uzdalnia do przezwyciężania grzechu. Otwiera nam pełnię Bożej obecności. Daje możliwość odnalezienia samych siebie (Dn 7, 13; Ap 1, 13-18) jest On tym, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych (Mt 24,13). Wolność Jezusa budzi pragnienie upodobnienia się do Niego. Poznanie Chrystusa jest możliwością zachwycenia się Nim. Człowiek nie może siebie zrozumieć bez Chrystusa – Jan Paweł II.

Podobne prace

Do góry