Ocena brak

Insulina w leczeniu cukrzycy typu 2

Autor /carbonara Dodano /28.11.2013

Istnieje kilka wskazań do leczenia insuliną w przebiegu cukrzycy typu 2. Wskazania te mogą wynikać z konieczności krótkotrwałego leczenia insuliną lub leczenia ciągłego. W cukrzycy typu 2 coraz częściej stosuje się również leczenie insuliną skojarzone z jednym z leków doustnych. Istotnych przeciwwskazań do leczenia insuliną praktycznie nie ma.

Głównym wskazaniem do leczenia insuliną chorego na cukrzycę typu 2 jest brak zadowalających wyników leczenia wszystkimi innymi metodami. Decyzja o rozpoczęciu insulinoterapii nie powinna być odkładana, ponieważ im dłużej cukrzyca będzie źle wyrównana, tym większe będzie w późniejszym okresie zapotrzebowanie na insulinę. Istotny udział w tym zjawisku ma glukotoksyczność wynikająca z hiperglikemii. Skutki glukotoksyczności są nieodwracalne i z biegiem lat ulegają stopniowemu nasileniu. Z doświadczenia klinicznego wiemy, że opóźnione rozpoczęcie insulinoterapii jest przyczyną późniejszych znacznych trudności w uzyskaniu pełnej stabilizacji metabolicznej u chorych na cukrzycę typu 2. Dzieje się tak pomimo stosowania często stosunkowo dużych dawek insuliny u pacjenta, któremu przez wiele lat insulina wcale nie była potrzebna, a przez ostatni rok nie wyrażał zgody na proponowane rozpoczęcie insulinoterapii.

Drugim ważnym wskazaniem do leczenia insuliną chorego na cukrzycę typu 2 jest brak pewności co do trafności wykluczenia cukrzycy typu 1. Cukrzyca typu 1 stanowi bezwzględne wskazanie do leczenia insuliną, natomiast podawanie choremu z tym typem cukrzycy leków doustnych nie ma żadnego uzasadnienia. W świetle tych faktów istotnie mniejszym błędem będzie leczenie chorego na cukrzycę typu 2 insuliną niż chorego na cukrzycę typu 1 lekami doustnymi.

W sytuacjach klinicznych, w przebiegu których zaistniała konieczność przerwania leczenia cukrzycy lekami doustnymi z powodów obiektywnych (np. chory nieprzytomny) lub pojawiły się przeciwwskazania do stosowania tych leków (np. zawał serca), rozpoczynamy insulinoterapię krótkotrwałą.

Należy koniecznie pamiętać, że zawsze leczymy insuliną kobiety w ciąży oraz kobiety planujące ciążę. Po porodzie można powrócić do stosowania leków doustnych. Wskazaniami do okresowego leczenia insuliną są wszystkie stany zagrożenia życia wynikające z choroby lub urazu oraz zabiegi diagnostyczne lub operacje, podczas których powinna być utrzymana pełna stabilizacja metaboliczna. Stosując okresową insulinoterapię można w pewnych wybranych sytuacjach klinicznych przywrócić skuteczność działania niektórych leków doustnych. Po insulinę sięgamy zawsze wtedy, gdy w inny sposób nie możemy zmniejszyć glikemii. Pragnę w tym miejscu jeszcze raz podkreślić, że nie ma istotnych przeciwwskazań do stosowania insulinoterapii.

Podawanie insuliny chorym na cukrzycę typu 2 niesie ze sobą jednak pewne niedogodności, o których należy koniecznie uprzedzić pacjenta. Poza hipo-glikemią, która jest najważniejszym działaniem ubocznym insuliny, jest generowanie przyboru na wadze. Zwiększenie masy ciała może być w indywidualnych przypadkach nawet bardzo znaczne, zwłaszcza jeżeli pacjent, u którego rozpoczęto insulinoterapię, nie został w tym zakresie należycie wyedukowany.

 

Podobne prace

Do góry