Ocena brak

Instytucje nadzoru a odwołalność w postępowaniu administracyjnym

Autor /Tobi Dodano /09.08.2011

Środki nadzoru (instytucje nadzoru) są to instytucje procesowe, za pomocą których organy powołane do sprawowania nadzoru uruchamiają z urzędu postępowanie weryfikacyjne, służące wyeliminowaniu z obrotu prawnego decyzji przez ich kasację lub reformację. Cechami charakterystycznymi środków nadzoru są: oparcie ich konstrukcji prawnej na zasadzie oficjalności oraz ich cel, który stanowi wyeliminowanie decyzji z obrotu prawnego.

Natomiast odwołalność decyzji to prawna możność kasacji lub reformacji decyzji z urzędu przez organ, który wydał decyzje. Cechami charakterystycznymi instytucji odwołalności podobnie jak środków nadzoru są oparcie jej na zasadzie oficjalności oraz cel, któremu służy wyeliminowanie z obrotu prawnego decyzji.

Podobne prace

Do góry