Ocena brak

INSTYTUCJE DEMOKRACJI BEZPOŚREDNIEJ W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011

W Szwajcarii na niższych szczeblach realnie współistnieją instytucje demokracji bezpośredniej z demokracją przedstawicielską. Zakres udziału suwerena w bezpośrednim podejmowaniu decyzji na wyższych szczeblach organizacji państwowej jest ograniczony i na podstawie wyłączności zasady demokracji bezpośredniej organizacja ta nie mogłaby zadowalająco funkcjonować.

W pozostałych państwach udział suwerena w realizacji zadań władzy państwowej jest ograniczony do sporadycznych przypadków lub w ogóle nie jest konstytucyjnie przewidziany.

Poza Szwajcarią na szczeblu Konfederacji występuje obligatoryjne referendum w sprawie uchwalania lub zmiany Konstytucji, w innych państwach referendum ma charakter fakultatywny.

Podobne prace

Do góry