Ocena brak

Instytucje demokracji bezpośredniej

Autor /Honorat Dodano /13.12.2011

Demokracja bezpośrednia to sposób sprawowania władzy, w którym decyzje podejmowane są bezpośrednio przez ogół wyborców, bez pośrednictwa jakichkolwiek organów państwowych. Podstawowe formy demokracji bezpośredniej to:

  • ogólne zgromadzenie wyborców – wywodzi się jeszcze z demokracji ateńskiej, ale dzisiaj możliwe jest tylko na najniższym szczeblu lokalnym,

  • referendum głosowanie ogółu wyborców, przedmiotem którego jest podjęcie decyzji w określonej sprawie lub sprawach,

  • inicjatywa ludowauprawnienie określonej grupy wyborców do wniesienia projektu ustawy,

  • weto ludowe – uprawnienie określonej grupy wyborców do poddania pod referendum ustawy parlamentu, która budzi ich sprzeciw.

Art. 4 ust. 2 K wskazuje na alternatywne – wobec reprezentacji – sprawowanie władzy przez naród w drodze bezpośredniej. Formami demokracji bezpośredniej w Polsce są referenda i inicjatywa ludowa.

Inicjatywa ludowa w zakresie ustawodawstwa przysługuje między innymi 100 tysiącom obywateli mających prawo wybierania do Sejmu (art. 118 K). Wnioskodawcy, przedkładając Sejmowi projekt ustawy, muszą przedstawić także skutki finansowe jej wykonania.

Podobne prace

Do góry