Ocena brak

Instrumenty polityki dystrybucji - Kanały rozwinięte - pośrednie

Autor /indianer Dodano /31.03.2011

Stosuje się je mając nawzględzie następujące korzyści:

 • zwiększenie możliwości penetracji rynku i potencjalnej sprzedaży produktu,

 • ułatwienie ekspansj i producenta na dotychczas nie obsługiwane rynki,

 • redukcję ogólnej liczby transakcji producenta z ostatecznymi nabywcami, coznacznie obniża koszty dystrybucji,

 • przyspieszenie realizacji należności,

 • poszerzanie źródeł informacji,

 • zwolnienie od kosztów organizacji dystrybucji,

 • możliwość dysponowania mniej szym asortymentem ze względu na przyj ecieprzez pośredników funkcji kształtowania asortymentu.

Do wad pośrednich kanałów dystrybucji zalicza się:

 • częściową lub całkowitą utratę bezpośredniej kontroli nad wyborem ostatecznych nabywców, cenami, promocją akceptacją produktu,

 • wydłużony okres płatności za produkty, co oznacza kredytowanie sprzedażypośrednika,

 • możliwość powstania konfliktów w kanale,

 • ujemne konsekwencje wynikające z niewywiązywania się z przyjętych zobowiązań, ignorowania żądań producenta, niskich kwalifikacji pośredników.

Wskazane zróżnicowanie kanałów znajduje wyraz w odpowiednim doborze długości kanału czyli liczby szczebli oraz jego szerokości oznaczającej liczbę pośredników działających na danym poziomie np. hurtowników czy detalistów. Często tworzy określoną kombinację istotnych cech kanału np. kanały krótkie i szerokie bądźdługie i wąskie. Im rzadziej jest nabywany produkt czy też jego cykl życia jest krótki(np. data przydatności do spożycia) tym krótsze są kanały i często szerokie.

Zróżnicowane struktury kanałów dystrybucji sątypowe dla rynku dóbr konsumpcyjnych, naktórym występuje z reguły wielu zróżnicowanych nabywców i liczna grupa dostawców (producentów, pośredników). Tworzą oni różne rodzaje powiązań między sobąkształtując kanały konwencjonalne czy zintegrowane pionowo.

Podobne prace

Do góry