Ocena brak

INSTITUT DE FRANCE

Autor /franek1956 Dodano /22.03.2012

(wym, ęstitiitdofras) Fr., 'Instytut francuski', najwyższa fr. instytucja nauk. i kulturalna, zwana pierw. Institut National, utworzona przez art. 298 „Konstytucji roku III" (tj. 1795, dzieło Konwentu Narodowego). Zastąpiła analogiczne instytuty czasów królestwa, zniesione w 1793. Instytut składa się z następujących akademii:

1. Academie Franęaise zob. Akademia (Francuska).

2. Academie des Inscriptions et Belles-Lettres fr., 'napisów i lit. pięknej', zał. w 1663, obecna nazwa od 1716.

3. Academie des Sciences fr., 'nauk ścisłych', zał. w 1666.

4. Academie des Beaux,-Arts fr., 'sztuk pięknych', różne wydziały połączone w 1795.

5. Academie des Sciences Morales et Politiques fr., 'nauk moralnych i polit.', zał. w 1832.

Podobne prace

Do góry