Ocena brak

Ingerencja państw ościennych w sprawy polskie w XVIII w. - Walka o tron po śmierci Augusta II Mocnego

Autor /Leszek1010 Dodano /19.10.2011

Śmierć Augusta II (1733) wysunęła sprawę kandydatury do tronu polskiego. Wszystko zapowiadało, że królem zostanie Stanisław Leszczyński popierany przez Francję. Obrany też został na Woli przez 13-tysięczne zgromadzenie szlachty. Rosja z kolei, w porozumieniu z Austrią, wysunęła kandydaturę elektora saskiego Fryderyka Augusta. Pod osłoną wojsk rosyjskich, które doszły tymczasem do Wisły, wybrano głosami około dziesięciokrotnie mniejszymi elektora królem polski.

Fryderyk August przyjął tytuł August III. Leszczyński musiał ratować się ucieczką i układem zawartym w Wiedniu w 1735 r. Zrzekł się tronu polskiego, zyskując w zamian księstwo Lotaryngii, "...gdzie jako mądry król-dobroczyńca zaskarbił sobie najlepsze imię w historii Francji..." August III przebywał głownie w Dreźnie, pozostawiając kraj w rękach swych urzędników i rywalizujących ze sobą dwóch grup magnackich. Czartoryskich (zwanych Familią) i Potockich.

Podobne prace

Do góry