Ocena brak

Inflacja endogeniczna

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /10.05.2011

Charakterystyka


Inflacja typu endogenicznego występuje w gospodarce, w której wykształcił się podział społeczeństwa na grupy społeczne, czy klasy. Grupy te są zorganizowane w silne związki zawodowe, organizacje konsumpcyjne czy organizacje pracowników. Zmiana wynagrodzenia jednej z tych grup budzi reakcje społeczne i dążenia do przywrócenia poprzednich relacji między wynagrodzeniem czynników produkcji (ziemi, kapitału, pracy).


Powstają w tej sytuacji zależności, które mogą przyjmować następujące formy:

  • Zależności ceny-płace. Występuje, gdy ruch cen wywołuje żądania wzrostu płac. Żądania te zazwyczaj są realizowane pod presja związków zawodowych.
  • Zależność płace-płace. Wyraża dążenie różnych grup pracowników do wyrównania poziomu płac. Początkowo wzrost płac następuje tylko w tych gałęziach produkcji, gdzie występuje wzrost wydajności pracy. Jeśli istnieje tam konkurencja płace-płace, to również w innych gałęziach produkcji, pod presją społeczną nastąpi przyrost płac. Daje to impuls procesowi inflacji, przez co ogólny wzrost płac wyprzedza wzrost wydajności pracy.
  • Zależność ceny-ceny. Jest wywołana dążeniem przedsiębiorstw do uzyskania podobnych przyrostów cen.
  • Zależność płace-podatki lub ceny-podatki. Wzrost opodatkowania, lub zastosowanie progresywnego opodatkowania przedsiębiorstw czy pracowników będą przy niskiej elastyczności popytu wywoływać wzrost cen lub płac.
  • Zależność płace-dewaluacja. Spadek wartości waluty (najczęściej przez wzrost cen towarów importowanych) wywołuje wzrost kosztów utrzymania ( w zależności od udziału tych towarów w konsumpcji) i postępujące żądania wzrostu płac przez zatrudnionych.

  • Autor: Monika Sobczyk
    Źródło: Encyklopedia Zarządzania
    Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry