Ocena brak

INDEKS FRAKCJONALIZACJI

Autor /Felek Dodano /18.07.2011

Opiera się na ocenie prawdopodobieństwa, iż dwóch przypadkowo dobranych wyborców będzie głosowało w konkretnych wyborach na różne partie polityczne lub dwóch parlamentarzystów należy do różnych partii.

Szansa że tych dwóch wyborców wybierze tę samą partię zostaje skalkulowana przy użyciu wzoru:

n- liczba partii

p- procent głosów wyborczych lub mandatów zdobytych przez partię

i – partia

-          wartość frakcjonalizacji reprezentuje kontinuum od doskonałego systemu jednopartyjnego, w którym jedna partia zdobywa wszystkie głosy wyborcze, do systemu w pełni sfrakcjonalizowanego, w którym każdy wyborca głosuje na swoją własną partię, a każdy parlamentarzysta należy do innej partii

-          w doskonałym systemie dwupartyjnym – każda partia po 50% głosów – wartość indeksu 0,50 (F=1-(0,50 +0,50)=1-0,50=0,50)

-          poziom frakcjonalizacji między 0,50 a 0,67 wskazuje na rywalizację dwóch partii

-          wartość na poziomie 0,70 to oznaka istnienia układu wielopartyjnego

-          poziom poniżej 0,50 sugeruje pojawienie się partii dominującej

Stosując poziom frakcjonalizacji jako kryterium klasyfikacji systemów partyjnych, można wyodrębnić trzy ich grupy:

  1. systemy o formacie dwupartyjnym – Grecja, Wielka Brytania oraz Austria – poziom indeksu waha się od 0,52 do 0,61 – dominują tylko dwie partie w parlamencie

  2. system w którym dominuje również bipolarny układ rywalizacji, jednak w warunkach funkcjonowania w parlamencie większej ilości partii politycznych – Niemcy, Hiszpania, Irlandia, Portugalia, Francja – poziom oscyluje między 0,62 a 0,66 – oprócz dwóch dużych partii istnieją również ugrupowania mniejsze, mające potencjał koalicyjny i w efekcie system przetargów koalicyjnych ulega pewnemu skomplikowaniu

  3. system o wielopartyjnym formacie – Norwegia, Szwajcaria – poziom indeksu między 0,70 a 0,82 – skomplikowany multipolarny system przetargów koalicyjnych co z reguły wpływa na skrócenie trwałości formowanych gabinetów

Podobne prace

Do góry