Ocena brak

INDEKS AGREGACJI

Autor /Felek Dodano /18.07.2011

Służy do zmierzenia stanu posiadania największej partii w parlamencie w stosunku do liczby partii w nim reprezentowanych. Kalkulacja tego indeksu opiera się na uwzględnieniu dwóch kryteriów.

Pierwsze – zostało wyznaczone jako efekt  określenia przeciętnej liczby partii parlamentarnych w okresie będącym przedmiotem rozważań

Drugie – opiera się na wyliczeniu przeciętnej siły parlamentarnej największej z partii

W przypadku obu kryteriów zostaje wyznaczona wartość przeciętna dla okresu przyjętego za punkt wyjścia

A – indeks agregacji

S – przeciętny procent miejsc parlamentarnych kontrolowanych przez największa partie

n- - przeciętna liczba partii reprezentowanych w parlamencie

-          wyższa wartość indeksu oznacza występowanie bardziej skoncentrowanego systemu partyjnego, co sprzyja stabilizacji prostego układu przetargów koalicyjnych, w efekcie formowane gabinety charakteryzują się znacznym poziomem trwałości

-          w ramach takiego systemu partyjnego funkcjonuje duże ugrupowanie, które potrafiło zdominować rywalizacyjne powiązania między partiami i w konsekwencji albo tworzy gabinety jednopartyjne albo tez dyktuje pozostałym partnerom warunki na jakich będą tworzone gabinety koalicyjne

-          uwzględnia różnice między poziomem koncentracji rządowej a koncentracji opozycji

Podobne prace

Do góry