Ocena brak

Incompatibilitas parlamentarna

Autor /Kosma Dodano /23.12.2011

Incompatibilitas został ujęty w Konstytucji przez pryzmat 2 sytuacji: niepołączalności mandatu i zakazu sprawowania mandatu. Rozróżnienie jest konieczne bo w przypadku niepołączalności mandatu deputowani mogą być powoływani na określone stanowiska państwowe i wtedy ich mandat wygasa.

Ścisła Incompatibilitas obejmuje obecne stanowiska Prezesa NIK, Prezesa NBP, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka i ich zastępców, członków Rady Polityki Pieniężnej, członka KRRiT, ambasadora. Z ustawy o wykonaniu mandatu posła wynika że w okresie sprawowania mandatu posłowie i senatorowie nie mogą wykonywać pracy w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, w NIK-u, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w biurze KRRiT, w Krajowym Biurze Wyborczym, Państwowej Inspekcji Pracy.

Z kolei nie mogą sprawować mandatu parlamentarnego przedstawiciele realizujący 2 funkcje sędziów i prokuratorów, oraz 4 służb cywilnej, czynnej służby wojskowej, policji i ochrony państwa. Nie ma żadnych przeszkód prawnych aby osoby które wykonują właśnie taki zawód mogły kandydować do Sejmu, Senatu. Ale jeśli zostałyby wybrane muszą się zrzekną dotychczasowych funkcji lub wystąpić z tej służby.

Podobne prace

Do góry