Ocena brak

Impresjonizm muzyczny

Autor /KotFilemon Dodano /11.04.2013

Na przełomie ostatnich sUileci muzyka francuska zdobyła pry mat. osiagalny przedtem tylko znajwyszym trudem - w konk licencji z wszechobecna w Europie opera włoska, a potem —z wielka symfonika niemiecka. Już w twórczosci kompozytorów Francuskich działajacychpod koniec XIX wieku przebija pewna europejskosc, wzmoona faktem, że Pary stal sie odiat centrum dystansujacym Wieden.

Rozwiniete szkolnictwo muzyczne, bujne yciekoncertowe i wyjatkowy kiiinal zainteresowania dla twórczosci (choc w koncu dla muzykimniej ywy ni dl;) 'literatury czy malarstwa) wszystko to sprawiło, e o muzyce francuskiej,a zwtaszcz;' o muzyce paryskie) głosno było przez nastepne poi wieku. Do swoistegoapoge;i;p dos/io jednak dopiero w momencie narodzin analogicznie do malarstwarozwijai;;cego sie impresjonizmu. Twórca tego nowego stylu w muzyce jest Dehussy. alegrunt przygotowano duo wczesniej, bodaj ju w okresie działalnosci Berlioza, który pierwszyodkrył instrumenty i instrumentacje, genialnie reprezentowana polem prze/ Dehussy'ego wbalecie Jeux.

Impresjonizm muzyczny czesto bywa traktowany jako odbicie w muzyce praduplastycznego teje nazwy. Jest lo o tyle niesłuszne, e w dziedzinach tak odrebnych, jakmalarstwo i muzyka, wiecej jest elementów rónych n; wspólnych, nic mówiac ju ospecyfice samego tworzywa artystycznego. Paraieliziny pomiedzy impresjonizmemmuzycznym a (wczesniejszym') malarskim sa bardzo powierzchowne i dotycza racze) sferyodczuwania ni ^ame' twórczosc!.

Czesto cytowane porównania obu dziedzin sztuki(drugorzednosc linii i p.--'ink.u, eksponowanie rónorodnosci barw et':.) ograniczaja sie dokategorii zewnetrznych. Harmonika Wagre.-owska punk' wyjscia rozwoju indywidualnegostyki E)ebussy'ego — była jeszcze w duej mierze polifoniczna. Harmonika Musorgskiego, doktórej Debussy równie nawiazał, opierała sie na kategoriach uwolnionych od myslenialinearnego. Debussy dokonał przyspieszenia procesu autonomizacji harmoniki, która siała siepodstawa nie tylko nowego stylu, lecz take nowego podejscia do organizacji materiaiudzwiekowego. Na szczególna uwage zasługuje w muzyce Debussy'ego faktura i kolorystyka.Typowo Dehussy'ow-ska delikatna tkanina dzwiekowa stała sie wzorem dla wszelkichpózniejszych subtelnosci kolorystycznych i instrumentacyjnych.

Debussy jako jeden z pierwszych zwrócił uwage na nowe moliwosci muzyki brzmieniowo zredukowanej doelementów najpotrzebniejszych. W stosunku do monstrualnych rozbudowali fakturalnychmuzyki Ryszarda Straussa czy Mahlera muzyka Debussy'ego stanowi jakby antyteze orkiestracjimasywnej (choc by) i u niego okres przeładowan instrumentacyjnych). Impresjonizm —termin pierwotnie pejoratywny — był w sumie stylem kolorystyki harmonicznej iinstrumentalnej. W tym szerokim sensie impresjonistami byli nie tylko Francuzi (Debussy,Ravel, Roussei. ;i nawet Faure), ale również de Falla, Respighi, Scott, Kodały i Szymanowski.

Podobne prace

Do góry