Ocena brak

Implementacja strategii

Autor /Encyklopedia Zarządzania Dodano /04.10.2011

Charakterystyka

Implementacja strategii obejmuje szereg działań i decyzji związanych z realizacją planów i zamiarów strategicznych w przedsiębiorstwie. Jakkolwiek elementy procesu wdrażania strategii są różne dla poszczególnych przedsiębiorstw, to jednak można wyróżnić pewne podstawowe działania niezbędne do przeprowadzenia działań z tym związanych. Kluczem do sukcesu podczas wdrażania strategii jest zjednoczenie organizacji wokół opracowanej strategii oraz spowodowanie, aby każde istotne działanie i czynność administracyjna była wykonywana w sposób ściśle tej strategii odpowiadający (A.A., Thompson, A.J.Strickland 1993, s. 216).


Kluczowe zadania przy wdrażaniu strategii

Wyróżnić można sześć kluczowych działań związanych z implementacją strategii:

 1. Zaprojektowanie organizacji mogącej skutecznie wdrożyć strategię,
 2. Zadbanie o budżet wspierający realizację strategii,
 3. Zastosowanie systemów wspierających zarządzanie (polityka, procedury, systemy informacyjne i kontrolne),
 4. Zaprojektowanie systemu nagród i zachęt ściśle związanego z celami operacyjnymi i strategią,
 5. Dostosowanie kultury organizacyjnej do wybranej strategii,
 6. Wykorzystanie strategicznego przywództwa.

Przed rozpoczęciem realizacji powyższych zadań, kierownictwo firmy powinno odpowiedzieć sobie na następujące pytania:

 • które działania są najważniejsze, a które można odłożyć na później,
 • które działania wymagają dużo czasu i osobistego nadzoru,
 • co może zostać delegowane do wykonania innym pracownikom.

Stwarzanie klimatu poparcia

Do efektywnej implementacji strategii niezbędne jest też, aby kierownictwo przedsiębiorstwa wytworzyło w przedsiębiorstwie klimat poparcia. Do istotnych czynników, na które kierownictwo może mieć wpływ, należą:

Funkcje kierowników

Faza implementacji strategii obejmuje (I. Penc-Pietrzak, 1998 s.158 i 160):

 • przełożenie planu strategicznego na konkretne polityki funkcjonalne (rynkową, finansową, produkcji, itp.),
 • ustalenie, wynikających z planu strategicznego, planów operacyjnych oraz konkretnych zadań ilościowych,
 • przypisanie zadań określonym jednostkom wykonawczym,
 • sprawdzenie czy plan strategiczny znajduje pokrycie w budżecie oraz ustalenie kosztów cząstkowych,
 • określenie i pozyskanie zasobów potrzebnych do wdrożenia strategii,
 • przystosowanie struktury organizacyjnej do potrzeb nowej strategii,
 • stworzenie w przedsiębiorstwie kultury organizacyjnej, sprzyjającej implementacji strategii,
 • opracowanie systemu motywacji i kontroli związanych z realizacją obranej strategii.

Zasady postępowania przy wdrażaniu strategii

Wdrażając strategię należy pamiętać o zasadach, którymi powinno kierować się przedsiębiorstwo (M. Walesiak, 1996 s.100-102):

 • wszyscy menedżerowie podejmujący decyzje dotyczące wdrażania planów i programów powinni bardzo dokładnie zapoznać się z całościową strategią firmy,
 • menedżerowie powinni znać przesłanki planowania, tj. założenia i przewidywania dotyczące przyszłości oraz poznane już warunki, które będą miały wpływ na wykonanie planu,
 • należy upewnić się, że cząstkowe plany działania odzwierciedlają główne cele firmy,
 • strategię trzeba rewidować regularnie, aby przekonać się, czy jest ona nadal aktualna i odpowiednia do zmieniających się warunków,
 • strategia powinna brać pod uwagę możliwości pojawienia się nieprzewidzianych przypadków (tzn. znacznych i nieoczekiwanych zmian elementów otoczenia),
 • struktura organizacyjna powinna być dopasowana do potrzeb planowania (odpowiednie delegowanie uprawnień i odpowiedzialności związanych z wdrożeniem strategii),
 • menedżerowie powinni podkreślać konieczność planowania w przedsiębiorstwie oraz kłaść nacisk na wdrażanie przyjętej strategii,
 • w firmie należy stworzyć klimat sprzyjający planowaniu.

 • Autor: Krzysztof Woźniak
  Źródło: Encyklopedia Zarządzania
  Treść udostępniana na licencji GNU licencja wolnej dokumentacji 1.3 lub nowsza.

Podobne prace

Do góry