Ocena brak

Imperatyw środowiskowy

Autor /kingakowalska Dodano /03.02.2012

Trzecim nowym czynnikiem w klimacie dzisiejszego biznesu jest konieczność akceptacji przez przedsiębiorstwa rosnącej odpowiedzialności za środowisko naturalne. W przeszłości, zakłady chemiczne mogły bez większych problemów zatruwać powietrze dymem i emitować substancje chemiczne, które zanieczyszczały wodę i gleł>ę- Nie było to działanie umyślne, zakłady próbowały w ten sposób utrzymać swoje koszty na niskim poziomie. Poczynając cxl roku 1970. przepisy dotyczące ochrony środowiska nałożyły na te przedsiębiorstwa obowiązek instalacji wszelkiego typu urządzeń do kontroli poziomu skażenia. Gdy czystość powietrza pogorszyła się, producenci samochodów zostali zmuszeni do instalowania coraz wydajniejszych katalizatorów. Wszystko to podniosło koszty amerykańskich producentów i postawiło ich w niekorzystnej sytuacji w stosunku do konkurentów św iatowych, działających w warunkach mniej rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska lub przy ich całkowitym braku.

Ruch na rzecz ochrony środowiska staje się coraz bardziej bezkompromisowy. Zachód był wstrząśnięty nie tylko katastrofą nuklearną w Czarnobylu w 1986 roku, lecz dalszymi rewelacjami, które ujawniono po upadku komunizmu na temat lekceważącego stosunku rządów państw byłego CZCŚĆ I ~ bloku wschodniego wobec środowiska naturalnego. W wielu krajach wschodnioeuropejskich

Istota zarządzania powietrze jest okropne. wcxla zanieczyszczona, a gleba skażona substancjami chemicznymi. W marketingowego czerwcu 1992 roku podczas Szczytu Ziemi w Rio de Janeiro spotkali się przedstawiciele ponad 100 państw, aby zastanowić się, w jaki sposób zająć się problemami zagłady lasu tropikalnego, ogólnego ocieplania klimatu, wymierania gatunków i innymi zagrożeniami środowiska. Przedsiębiorstwa będą coraz bardziej obarczane odpowiedzialnością za ścieki, materiały opakowaniowe, zagospodarowanie odpadów i innych pozostałości z ich działalności produkcyjnej i marketingowej.

Podobne prace

Do góry