Ocena brak

Imiona Jezusa Chrystusa - Jezus

Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011

Jezus oznacza po hebrajsku: "Bóg zbawia". Podczas zwiastowania Anioł Gabriel podaje to imię własne, które wyraża naraz tożsamość i misję Jezusa (Łk 1,31). Jezus jako odwieczny Syn Boży, który stał się człowiekiem przychodzi by zbawić swój lud od grzechów (Mt 1,21). W Jezusie Bóg Ojciec rekapituluje całą historię zbawienia względem ludzi (KKP nr 430).

Izrael świadomy swojej grzeszności wzywał już imienia Boga Odkupiciela dla swojego zbawienia. Imię Jezus oznacza, że imię Boże jest obecne w Osobie Jego Syna, który stał się człowiekiem dla odkupienia powszechnego i ostatecznego z grzechów. To jest boskie imię, które przynosi zbawienie (J 3,5). Może być Ono teraz wzywane ponieważ zjednoczyło się One z ludźmi przez Wcielenie w ten sposób, że nie ma "pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,12) (KKP nr 431-432).

Imię Boga Zbawiciela było wzywane tylko raz do roku przez wielkiego arcykapłana dla odpuszczenie grzechów Izraela, podczas gdy skrapiał on krwią baranka ofiarnego kamień przebłagalni w miejscu Święte Świętym (Kpł 16,15-16; Hbr 9,7). Było to miejsce Obecności Bożej (Wj 25,22; Hbr 9,5). Kiedy św. Paweł mówi o Jezusie: że "Bóg Go uczynił narzędziem przebłagania mocą Jego krwi" (Rz 3,25), oznacza to, że w naturze Jego ludzkiej "Bóg pojednał świat ze sobą" (2Kor 5,19). Zmartwychwstanie Jezusa jest uwielbieniem imienia Boga Odkupiciela, ponieważ imię Jezus objawiło się z całą najwyższą mocą jako "imię ponad wszelkie imię" (Flp 2,9-10). Złe duchy boją się tego imienia (Dz 16,16-18; 19,13-16). Uczniowie zaś w to imię czynią cuda, ponieważ o cokolwiek poproszą Ojca w to imię, On im da (J 15,16) (KKP nr 433-434).

Imię Jezus jest w sercu modlitwy chrześcijańskiej. Wszystkie modlitwy liturgiczne kończą się formułą: "przez Jezusa Chrystusa Pana Naszego" lub podobną. Także modlitwa "Zdrowaś Maryjo" posiada swój punkt kulminacyjny w imieniu Jezus. Na wschodzie chrześcijańskim znana i rozpowszechniona jest modlitwa sera nazywana modlitwą Jezusa: "Jezu Chryste, Synu Boży, zmiłuj się na de mną grzesznikiem". Wielu chrześcijan umierało z imieniem Jezus na ustach (KKP nr 435).

Podobne prace

Do góry