Ocena brak

Imiona Jezusa Chrystusa

Autor /Zenek777 Dodano /22.04.2011

Nowy Katechizm Kościoła Katolickiego (KKP) tak zaczyna swój rozdział o Chrystusie: "Wierzymy i wyznajemy, że Jezus z Nazaretu, urodzony jako Żyd w Betlejem z córki narodu Izraelskiego, w czasie panowania króla Heroda Wielkiego, gdy cesarzem był Cezar August I, z zawodu cieśla, który umarł na krzyżu w Jeruzalem za prokuratora Poncjusza Piłata, gdy cesarzem był Tyberiusz, jest odwiecznym Synem Bożym, który stał się człowiekiem, że «wyszedł On od Boga» (J 13,3), «zstąpił z nieba» (J 3,13), «przyszedł w ciele» (1J 4,2), ponieważ «Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. (...) Z Jego pełni otrzymaliśmy łaskę po łasce» (J 1,14. 16)" (KKP nr 423).

Przekaz wiary chrześcijańskiej jest przede wszystkim głoszeniem Jezusa Chrystusa, aby doprowadzić ludzi do wiary w Niego. Od samego początku pierwsi uczniowie płonęli zapałem do głoszenia Chrystusa (Dz 4,20). Zapraszają oni ludzi wszystkich móiejsc i czasów do wejścia w radość komunii z Chrystusem (1J 1,1-4) (KKP nr 425).

W sercu katechezy znajduje się Osoba Jezusa z Nazaretu, jedynego Syna Bożego, który cierpiał i umarł za nas, zmartwychwstały, żyje pośród nas na zawsze. Katechizować to odkrywać w świetle Osoby Chrystusa cały plan Boży. Celem katechezy jest zjednoczenie (komunia) z Chrystusem, ponieważ tylko On może nas doprowadzić do miłości Ojca w Duchu św. i pozwolić nam na uczestnictwo w życiu Trójcy Przenajświętszej (KKP nr 426).

W katechezie nauczamy o Chrystusie, Synu Bożym, wszystko inne zaś jest tylko odniesieniem i kontekstem do Niego. Z resztą to Chrystus sam naucza, każdy inny to czyni jako jego rzecznik, pozwalając Chrystusowi przemawiać jego ustami. W związku z tym, ten kto naucza o Chrystusie, sam powinien Nim żyć, powinien Go znać poprzez udział w Jego cierpieniach i w mocy jego zmartwychwstania, w nadziei, że upodobni się do Niego w śmierci i dojdzie do pełnego powstania z martwych (Flp 3,8-11). Z tego miłosnego poznania Chrystusa wypływa pragnienie ewangelizacji, pragnienia doprowadzenia innych , by powiedzieli "tak" wierząc w Jezusa Chrystusa (KKP nr 427-429).

Podobne prace

Do góry