Ocena brak

Ile czasu wolnego za nadgodziny

Autor /SibAccurrycar Dodano /15.11.2005

Ile czasu wolnego za nadgodziny
Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy, stanowi pracę w godzinach nadliczbowych. Praca w godzinach nadliczbowych jest dopuszczalna tylko w razie:
• konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii
• szczególnych potrzeb pracodawcy
Pod pojęciem "szczególne potrzeby pracodawcy" należy rozumieć sytuacje nagłe, nieprzewidziane, wyjątkowe. Pracodawca nie może więc organizować pracy w taki sposób, że nadgodziny staną się stałym jej elementem. Obecnie podstawowy system czasu pracy przewiduje najczęściej pracę w dniach od poniedziałku do piątku, a sobota jest dniem wolnym wynikającym z przeciętnie 5-dniowego tygodnia czasu pracy. Jeśli pracownik pracuje w danym tygodniu 6 dni, to np. w następnym powinien pracować 4 dni. Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku z powyższymi okolicznościami nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 150 godzin w roku kalendarzowym, chociaż w przepisach wewnętrznych np. układzie zbiorowym pracy, lub regulaminie pracy albo w umowie o pracę, można ustalić większą liczbę godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym, z tym że pracownik nie może pracować przeciętnie w tygodniu więcej niż 48 godzin wraz z nadgodzinami.
W zamian za czas przepracowany w godzinach nadliczbowych pracodawca, na pisemny wniosek pracownika, może udzielić mu w tym samym wymiarze czasu wolnego od pracy. Udzielenie czasu wolnego może nastąpić także bez wniosku pracownika, wówczas pracodawca wyznacza wolne, najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego, w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych (1 nadgodzina = 1,5 godziny czasu wolnego). Jednakże nie może to spowodować obniżenia wynagrodzenia należnego pracownikowi za pełny miesięczny wymiar czasu pracy. Natomiast, jeśli pracownik wykonywał pracę w dniu wolnym od pracy wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy czyli np. w wolną sobotę, powinien otrzymać w zamian inny dzień wolny od pracy udzielony w terminie uzgodnionym z pracodawcą, jednak do końca okresu rozliczeniowego. Jeśli nie jest to możliwe np. następuje koniec miesiąca, pracodawca powinien wypłacić dodatek pieniężny do wynagrodzenia

Podobne prace

Do góry