Ocena brak

IGRZYSKA

Autor /Niemir Dodano /22.03.2012

Igrzyska greckie, gr. agónes, uroczystości publ., na których uczestnicy współubiegali się o nagrodę. Miały przeważnie genezę religijną i odbywały się pod patronatem boga a. bohatera. Największe z nich przyciągały widzów z całej Grecji i z kolonii gr. Przeważnie gł. atrakcjami były wyścigi rydwanów, gonitwy piesze i zawody atletyczne, ale w Atenach pierwszeństwo dawano konkursom dramatycznym ku czci Dionizosa (od 2. poł. VI w. pne.).

Cztery z nich nabrały charakteru panhelleńskiego (ogólnogreckiego) i odegrały wielką rolę w kształtowaniu świadomości wspólnoty kultury i języka wszystkich Hellenów:

1. Igrzyska olimpijskie odbywane co 4 lata w Olimpii (sanktuarium Zeusa w Elidzie na Peloponezie), najstarsze, będące wzorem dla innych.

Zachowały się spisy zwycięzców od 776 pne. do 217 ne. (z czasem rachubę czasu wg olimpiad przyjęto za podstawę chronologii). Zlikwidował je w 393 dekret cesarza Teodozjusza I Wielkiego. Reaktywowane na skalę światową od 1896 z inicjatywy fr. barona Pierre de Coubertin.

2. Igrzyska pytyjskie odbywane co 4 lata od 582 pne. w Delfach, dla uczczenia zwycięstwa Apollina nad Pytonem. Podstawą festiwalu były konkursy w śpiewaniu solo gr. hymnów liturgicznych (nómos) z towarzyszeniem formingi a. aulosu. Odbywano także zawody atletyczne i wyścigi konne.

3. Igrzyska istmąjskie odbywane na wiosnę co 2 lata od 581 pne. na Istmie Korynckim, związane ze świątynią Posejdona. Składały się na nie zawody atletyczne, wyścigi konne oraz konkursy poetyckie i muzyczne.

4. Igrzyska nemejskie odbywane co 2 lata od 573 pne. w Nemei w Argolidzie ku czci Zeusa Nemejosa, który miał tam słynną świątynię i święty gaj; obejmowały zawody sportowe, później także konkursy muzyczne; zob. też Hypsipyle.

Igrzyska rzymskie, łac. ludi, o charakterze plebejskiej „rozrywki masowej", urządzane przez edylów, a później przez cesarzy dla zyskania popularności u plebsu.

1. Igrzyska cyrkowe, łac. ludi circenses, wyścigi rydwanów zaprzężonych w bigach w dwa, a w kwadrygach w 4 konie.

2. Igrzyska gladiatorów, ludi gladiatońi, w amfiteatrach wałki gladiatorów i walki ludzi z dzikimi zwierzętami; późn. także naumachie (zob.).

3. Igrzyska teatralne, ludi scaenici, w Rzymie od 364 pne. złożone z przedstawień tanecznych, pantomimicznych, muzycznych itp. Sztukę teatralną wystawił po raz pierwszy Livius Andronicus w 240 pne.

Podobne prace

Do góry