Ocena brak

IDLIŃSKI ELIASZ od św. FRANCISZKA OCarm

Autor /Matylda Dodano /23.10.2012

ur. 1658,
zm. 1748, moralista i kanonista. W zakonie był lektorem teologii,
definitorem gen. oraz prowincjałem utworzonej 1728
wlkp. prowincji karmelitów trzewiczkowych ściślejszej obserwancji
pod wezw. Najśw. Sakramentu; przez pewien okres
przebywał w klasztorach w Warszawie i Gdańsku.

W Idea
theologiae moralis [...] de sacramenti^ in genere et in specie atque
de censuris (Wwa 1725, 17402), wykorzystując poglądy J.
—* Bacona, zajął się problematyką sakramentów i cenzur kośc,
powołując się na pisma ojców Kościoła oraz deklaracje soborów
i Stolicę Apost.; w Scrutinium iuris in re et ad rem (Wwa
1736, 17513) opracował prawo rzeczowe i osobowe, uwzględniając
aspekt prawa kan. i państw, (pol.-litew., prus. i saskiego)
oraz prawa chełmińskiego;

I. jest też autorem podręcznika
dla kapłanów do egzaminu na spowiedników Staterà peccatorum
Bacchonico Theologlca, una cum fragmentis pro examine confessariorum approbandorum (Gd 1740), w którym
przedstawił wiele duszpast. problemów moralno-prawnych.

 

Estr XVIII 519-520; W. Murawiec, SPTK II 86.

Do góry