Ocena brak

Idealizm obiektywny

Autor /Nikos Dodano /05.07.2011

Uznaje świat dany w doświadczeniu i to zarówno materialny, jak i psychiczny, a więc całą przyrodę cielesną i duchową za korelat tworu zwanego duchem obiektywnym. Zasadnicza teza głosi, że przyroda, to ogół przedmiotów tylko intencjonalnych, stwierdzonych w sądach idealnych spełniających kryteria prawdy.

Przedstawicielami byli Kant, Fichte, Hegel i Scheling, w XIX i XX wieku był reprezentowany przez marburską i badeńską szkołę neokantystów(Coen, Natrop, Windelband, Rickert)

Podobne prace

Do góry