Ocena brak

IDEALIZM

Autor /Matylda Dodano /23.10.2012

(gr. idea to, co widoczne, kształt, postać,
wzór, istota, pojęcie, przedstawienie, przeżycie świadome),
nazwa zróżnicowanych stanowisk i kierunków filoz., których
specyfikę wyznaczają odplatońskie lub pokartezjańskie rozumienie
— idei oraz opozycja wobec —> naturalizmu bądź —»
realizmu;

ponadto terminem i. określa się poglądy i postawy
charakteryzujące się eksponowaniem w rozmaitych dziedzinach
bytu lub działania roli czynnika podmiotowego (świadomościowego
i twórczego) oraz wyższych —» celów, —» ideałów
i —» wartości; w —» marksizmie i. nazywa się wszelkie nurty
filoz. i ideol., które są w opozycji wobec —» materializmu.

Nowożytna dyskusja między i. a realizmem wyznaczyła problematykę
oraz podstawowe rozwiązania w zakresie —> teorii
poznania i —» aksjologii. Termin i. rozpowszechnił się od
X V I I I w. (G.W. Leibniz idealistami określił filozofów uznających
niematerialność ludzkiej duszy).

Podobne prace

Do góry