Ocena brak

Idealistyczna Teoria Platona - platonizm - idealizm obiektywny

Autor /Waldemar1888 Dodano /21.04.2011

W „Państwie” filozof przedstawia w sposób alegoryczny życie i poznanie człowieka . Mówi on o tym jak ludzie są zniewoleni przez łańcuchy- zdolności poznawcze, ułudę, jak zamknięci w jaskini w której rozpalono ognisko widzą swe roztańczone cienie na ścianie oraz to co jest za jaskinią, czyli świat realny/prawdziwy (słońce etc.). To co odbieramy przez zmysły uznajemy za swoje np. ludzie w jaskini po pewnym czasie wierzą w to, że świat cieni który dostrzegają jest realny- lecz ten Świat ulega zniszczeniu, zaś Świat idei jest tym prawdziwym. Dowodzi to dwoistości natury Świata.

Człowiek żyje w świecie pozorów i złudy-jego wiedza jest urojeniem- jedyną ucieczka od łańcuchów jest filozofia, która pozwala ujrzeć prawdziwy Świat i poznać najważniejsze pojęcie - dobro.

Świat cieni chce nam przesłonić to co prawdziwe- dobro, idee - idealny, prawdziwy, będący właściwym przedmiotem wiedzy i poznania, godnym zapamiętania. Świat materialny przemija i jest zmienny.

Podobne prace

Do góry