Ocena brak

IAM CHRISTE SOL IUSTITIAE, Sprawiedliwości słońce, Chrystusie

Autor /Matylda Dodano /23.10.2012

Hymn w jutrzni dni powszednich wielkiego postu
(LH II 32-33; LG II 39-40), napisany w dymetrach jambicznych
w VI w. przez nieznanego autora (zamieszczony w
hymnarzu z Moissac z X w.; AH II 43, LI 59); w BR występował
w laudesach z incipitem O sol salutis, intimis (Chev 13
743), wprowadzonym przez reformę pap. Urbana VIII (Karyłowski
46-47; Gładysz 94-96; J. Piwowarczyk Hymny brewiarza
rzymskiego, Pz 1958, 27); wzywa Jezusa, by pomógł grzesznikom
przez pokutę przezwyciężyć zło i wejść na drogę
przemiany.

 

Chev 9205; Gladysz 13; Liber hymnarius, Solesmes 1983, 56; Lentini 99; P. Galiński, Hymnarium polskie (1986, w druku).

Podobne prace

Do góry