Ocena brak

IAHR, The International Association for the History of Religions, Międzynarodowe Stow. Historii Religii

Autor /Matylda Dodano /23.10.2012

(w nazwie
termin historia religii utożsamia się z religioznawstwem), popierające
akademickie studia religioznawcze i organizujące
współpracę uczonych zajmujących się badaniem religii.

W 1950 w Amsterdamie na VII Międzynar. Kongresie Religioznawczym
(kongresy organizowane były od 1900) powstało
The International Association for the Study of the History
of Religions (IASHR), którego nazwa 1955 została
zmieniona na IAHR; stowarzyszenie skupia nar. oraz regionalne
(wielonar.) towarzystwa religioznawcze z 31 krajów
świata (od 1970 należy do niego —» Polskie Towarzystwo Religioznawcze);

jest afiliowane do Międzynar. Rady Filozofii i
Nauk Human. (Conseil International de la Philosophie et des
Sciences Humaines - CIPSH) przy UNESCO. Strukturę
IAHR stanowi Zgrom. Ogólne (obradujące podczas kongresów),
Komitet Międzynar. (skupiający po 2 przedstawicieli z
każdego towarzystwa nar. i regionalnego) oraz Komitet Wykonawczy
(jego członkiem był W. Tyloch); siedziba sekretariatu
mieści się w Marburgu. IAHR organizuje międzynar.
kongresy (zazwyczaj co 5 lat) poświęcone zwykle jednemu
tematowi centr.;

dotychczas odbyły się: VIII - Rzym (1955),
IX - Tokio (1958), X - Marburg (1960), XI - Claremont
(Stany Zjedn., 1965), XII - Sztokholm (1970), XIII - Lancaster
(Anglia, 1975), XIV - Winnipeg (Kanada, 1980), XV -
Sydney (1985), XVI - Rzym (1990). IAHR organizuje także
międzynar. konferencje oraz prowadzi działalność wydawniczą
(m.in. od 1954 wydaje „Numen". International Review
for the History of Religions i Suplementa, nadto biuletyn
oraz 1952-73 bibliografię religioznawczą).

 

C.J. Bleeker, The International Association for the Study of the History of Religions (I.A.S.H.R.). Num 1(1954) 86-90; tenże. The History of Religions 1950-1975, Lei 1975; E.J. Sharpe. Comparative Religion. A History, Lo 1975, 267-293; G. Lanczkowski, Einführung in die Religionswissenschaft. Da 1980 (Wprowadzenie do religioznawstwa. Wwa 1986, 97-98); U. King, Historical and Phenomenological Approaches to the Study of Religion, w: Contemporary Approaches to the Study of Religion. B 1983. I 47-57; W. Tyloch, Leksykon religioznawczy. Wwa.

Podobne prace

Do góry