Ocena brak

I-16 POLIKARPÓW - samolot

Autor /jola123 Dodano /24.02.2011

Prototyp radzieckiego jednopła­towego samolotu myśliwskiego CKB-12 konstrukcji Nikołaja Poli-karpowa, zosta! oblatany 31 grudnia 1933 r. Wkrótce wyprodukowano niewielką serię samolotów napędza­nych silnikami M-22 o mocy 480 KM; pięć z nich wzięło udział w de­filadzie pierwszomajowej w 1935 r., przelatując nad Placem Czerwo­nym. Drugi prototyp, oznaczony CKB-12bis, napędzany był impor­towanym silnikiem gwiazdowym Wright Cyclone F-3 o mocy 712 KM. W 1935 r. powstała pierw­sza długa seria samolotów typ 5 z silnikami M-25 o mocy 700 KM, z zakrytymi kabinami, uzbrojonych w 2 karabiny maszynowe kal. 7,62 mm.

Najwięcej wyprodukowa­no myśliwców typ 10 z silnikami M-25, otwartą kabiną i uzbrojonych w cztery karabiny maszynowe SzKas. W 1935 r. pojawiła się rów­nież wersja I-16P (nie była budowa­na seryjnie) uzbrojona w dwa dział­ka SzWak kal. 20 mm i dwa karabi­ny maszynowe SzKas kal. 7,62 mmoraz bomby o wadze do 200 kg.W 1938 r. powstały samoloty 1-16 typ 17, uzbrojone w dwa działka kal.20 mm i dwa karabiny maszynowe.1-16 (typ 6\ 10) były dostarczane doHiszpanii dla lotnictwa republikań­skiego: 278 samolotów wyproduko­wano w ZSRR, kilkanaście zmonto­wano w miejscowych zakładach.

Ostatnie wersje produkcyjne z 1939 r. [typ 18 i 24) wyposażono w silniki M-62 o mocy 920 KM (typ 18) lub M-25E o mocy 800 KM, M-62 iM-63 o mocy 1100 KM. Samoloty 1-16 powszechnie były stosowane podczas wojny *radziec-ko-fmskiej w 1939/40 r. W 1941 r. dominowały w radzieckich silach myśliwskich (nazywno je „Jastre-bok" - „Jastrząbek" lub „Isaczok" -„Osiołek"). Produkcję wstrzymano w 1940 r. i wznowiono na krótko w połowie 1941 r. Łącznie wyprodu­kowano 7005 samolotów 1-16 oraz 1639 dwumiejscowych samolotów treningowych UTI-4.

 

DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (1-16 typ 10)

silnik M-25B o mocy 775 KM

rozpiętość 9 m

długość 5,99 m

maks. masa startowa 2054 kg

maks. prędkość 440 km/h

zasięg 800 km 

4 karabiny maszynowe SzKas kal. 7,62

Podobne prace

Do góry