Ocena brak

HYMN NA ROCZNICĘ OGŁOSZENIA KRÓLESTWA POLSKIEGO

Autor /SkadWiesz Dodano /23.02.2012

HYMN NA ROCZNICĘ OGŁOSZENIA KRÓLESTWA POLSKIEGO, z woli Naczelnego Wodza wojsku polskiemu do śpiewu podany (inc. „Boże, coś Polskę przez tak liczne wieki"), pieśń A. Felińskiego, powst. i ogł. w „Pamiętniku Warsz." 1816, wyd. os. w Krakowie 1818, pt. Pieśń narodowa za pomyślność króla, z muzyką J. Kaszewskiego. Inspirowana przez ang. hymn God Save the King, wyrażała nadzieje wiązane w pocz. Królestwa Pol. z osobą Aleksandra I; składała się z 4 zwrotek 4-wersowych i refrenu: „Przed Twe oblicze zanosim błaganie, Naszego króla zachowaj nam, Panie". Charakter lojalistyczno-monarchistyczny utraciła w dobie powstania listopadowego; już w wyd. przez K. W. Wójcickiego w wolnej Warszawie 1830 Pieśniach ojczystych jest to utwór patriot., złożony z dwu zwrotek pieśni Felińskiego i dwu - Hymnu do Boga o zachowaniu wolności A. Goreckiego z 1817, przy czym oba człony uległy zmianom, a wers 2 refrenu brzmi: „Naszą ojczyznę racz nam wrócić, Panie". Wymowę patriot. zachowała pieśń w dalszych przeróbkach (nowe zwrotki, zmiany w refrenie), dotychczas wyczerpująco nie prześledzonych. Wydawana wielokrotnie, pt. Boże, coś Polskę, Modlitwa i in. (gł. w zaborze austr.), przeważnie pod nazw. Felińskiego, rangę hymnu ogólnonar. (od 1860 z melodią pieśni maryjnej) zyskała w czasie manifestacji warsz. 1860-62 (od 1862 w zaborze ros. zakazana); 1861-63 przełożono ją na białorus., ukr., łotew. i niem. (później czeski). Była parafrazowana m. in. przez Goreckiego (Szturm Warszawy), J.B. Zaleskiego (Modlitwa za Polskę), jako Śląski hymn narodowy (wers 2 refrenu: „Spod jarzma Niemców wybawże nas, Panie"), a także, w środowiskach rewol., trawestowana: przez —» W. Święcickiego 1880, G. Daniłowskiego (Strofki 1907), naśladowana 1861 w językach: białorus., franc., litew., serb.-chorw., węg. i wł. (w niektórych też później), 1864 ang., 1868 słowac., 1916 niemieckim. Śpiewana jest do dziś jako patriot. pieśń kościelna w refrenie: „Ojczyznę wolną pobłogosław - czy rzadziej: zachowaj nam - Panie").

Sto lat 2; Zbiór poetów 1; przeróbki i parafrazy w śpiewniku F. Barańskiego Jeszcze Polska nie zginęła, wyd. 3-8 Lw. b.r.w..

K. BARTOSZEWICZ „Boże, coś Polskę", „Tyg. Ilustr." 1916 nr 31-33; J. LORENTOWICZ Polska pieśń niepodległa, W. 1917; J. STRĘCIWILK „Boże, coś Polskę", w: Encyklopedia katolicka, t. 2, Lubi. 1976.

Podobne prace

Do góry