Ocena brak

HYDE DOUGLAS

Autor /Blandyn Dodano /23.10.2012

ur. 17 I I860 w Frenchpark (hrabstwo
Roscommon), zm. 12 VII 1949 w Dublinie, pisarz irl., folklorysta,
historyk literatury.

Był synem duchownego protest.; 1880-88 studiował teologię,
a nast. prawo w Trinity College w Dublinie; 1893 założył
i był pierwszym przew. Ligi Gaelickiej, powołanej do odnowy
języka irl. i stworzenia nowoczesnej literatury irl.; 1909-
-32 wykładał język i literaturę irl. (poświęcił jej pracę A Literary
History of Ireland, Lo 1899) na uniw. w Dublinie; 1938-
-45 pełnił obowiązki pierwszego prezydenta republiki. Uprawiał
twórczość poetycką i dramatyczną w języku irl. (m.in. jednoaktówka
o narodzeniu Chrystusa Breidt Chriosta, Db
1935);

tłumaczone na język ang. i opracowane przez niego irl.
pieśni i opowiadania lud. - Beside the Fire (Lo 1890), Love
Songs of Connacht (Db 1893), Religious Songs of Connacht (I-
-II, Db 1906), a także zbiór podań o świętych Legends of Saints
and Sinners (Lo 1915) oraz zabytki literatury średniow. Mediaeval
Tales from the Irish (Lo 1899) staly się źródłem inspiracji
m.in. dla A.I. Gregory i W.B. Yeatsa, głównych twórców
odrodzenia lit. w Irlandii.

 

D. Coffey. Douglas H. President of Ireland, Db 1938; L. Conner, The importance of Douglas H. to the Irish Literary Renaissance, w: Modern Irish Literatuře, NY 1972, I 95-114; D. Daly, The Young Douglas H. The Dawn of the Irish Revolution and Renaissance 1874-1893, Db 1974.

Podobne prace

Do góry