Ocena brak

HURRICAJNE, Hawker - samolot

Autor /jola123 Dodano /24.02.2011

Brytyjski samolot myśliwski skon­struowany z inicjatywy Sydneya Camma - głównego konstruktora za­kładów Hawker, który w 1934 r. zaproponował budowę szybkiego samolotu myśliwskiego w układzie dolnopłata, z chowanym podwo­ziem, zakrytą kabiną, napędzanego silnikiem rzędowym. W tym samym roku zakłady przedłożyły projekt Ministerstwu Lotnictwa, które zde­cydowało się zamówić prototyp. 6 listopada 1935 r. oblatano prototyp z silnikiem Rolls-Royce Merlin „C" o mocy 1025 KM, a w lutym przeka­zano samolot do prób w jednost­kach *RAF, które potwierdziły prze­widywania projektantów. W czerw­cu 1936 r. zakłady otrzymały za­mówienie na 600 samolotów, a w li­stopadzie 1938 r. powiększono je do 1000 myśliwców. Pierwszy seryj­nie produkowany Hurricane 1 w grudniu 1937 r. trafił do 111 dywi­zjonu RAF, którego dowódca doko­nał niezwykłego wyczynu: dzięki sprzyjającym silnym wiatrom prze­leciał z Edynburga do Northolt ze średnią prędkością 657 km/h. W chwili wybuchu wojny 497 samo­lotów tego typu znajdowało się w 18 dywizjonach. 10 samolotów w we­rsji Mk l zakupiła w 1939 r. Polska.

Pierwszy z nich załadowano na sta­tek 24 lipca 1939 r. i skierowano do Gdyni, ale w połowie sierpnia za­wrócono go na Morze Śródziemne; pozostałe samoloty, wysłane z Wiel­kiej Brytanii na początku września, również nie dotarły do Polski, gdyż w wyniku niekorzystnego rozwoju sytuacji wojennej zostały skiero­wane do Adenu. W czasie bitwy o Anglię samoloty te wykorzystywano głównie do ataków na niemieckie bombowce. Następne wersje Mk IIA (z 8 karabinami ma­szynowymi kal. 7,69 mm), Mk IIB (12 karabinów maszynowych kal. 7,69 mm), Mk IIC (4 działka Oerli-kon kal. 20 mm), Mk IID (2 działa Yickers S kal. 40 mm i 2 karabiny maszynowe kal. 7,69 mm) walczyły w Afryce Północnej. Hurricane Mk IV uzbrojony był w 2 karabiny maszynowe Browning kal. 7,69 mm i 2 działa kal. 40 mm, lub 8 wyrzutni rakiet, lub dwie bomby po 112,5 kg, lub dwie bomby po 225 kg. W we­rsji Mk V, z silnikiem Merlin 27 lub 32, wybudowano tylko dwa samoloty.

Hurricane'y w wersji Mk X, XII i XIIA były produkowane w Kanadzie przez zakłady Cana-dian Car and Foundry Company z silnikami Packard 28 lub 29. W czasie wojny wyprodukowano w Wielkiej Brytanii 12 780 samo­lotów, a w Kanadzie 1451. Ponad 4 tys. samolotów dostarczono do Belgii, Kanady, Egiptu, Finlandii, Indii, Persji, Portugalii, Rumunii, Turcji, Jugosławii. W samolotach przekazanych do Związku Radziec­kiego montowano 2 działka SzWak kal. 20 mm i 2 karabiny maszynowe SzKas kal. 7,62 mm, lub 2 najcięż­sze karabiny maszynowe BS kal. 12,7 mm i 2 karabiny maszynowe kal. 7,62 mm, lub pozostawiano 8 karabinów maszynowych z 12 instalowanych fabrycznie. Na samo­lotach Hurricane walczyli piloci z polskich dywizjonów 302, 303, 306, 308, 309, 315, 316, 317, 318.

W 1941 r. pierwsze przystoso­wane do startów z lotniskowców Sea Hurricane y przekazano *Royal Navy i w lipcu tego roku wyruszyły na morze na pokładzie lotniskowca *Furious. Sea Hurricane y IA, które przystosowano do startu z kata-pult umieszczonych na pokładach statków handlowych (*CAM), ode­grały znaczącą rolę w obronie statków przed atakami niemiec­kich bombowców *Focke-Wulf Fw 200 Condor. DANE TAKTYCZNO-TECHNICZNE (IIC) silnik Rolls-Royce Merlin XX o mocy 1185 KM (później zwiększonej do 1280 KM) rozpiętość 12,19 m długość 9,75 m maks. masa startowa 3742 kg maks. prędkość 538 km/h zasięg 740 km (bez zbiorników dodatkowych) uzbrojenie 4 działka kal. 20 mm dwie bomby po 112,5 kg lub bomba 225 kg

Podobne prace

Do góry