Ocena brak

Humifikacja (łac. humus - gleba + facio - czynię)

Autor /PanKracy1238 Dodano /20.03.2013

Złożony proces tworzenia się próchnicy wglebie, pod wpływem organizmów glebowych przy ograniczonym dostępie tlenu i odpowiedniej wilgotności. H. zależy od: rodzaju subst.org. (stosunek C:N), aeracji, składu ilości mikroorganizmówglebowych oraz odczynu.

W warunkach silnego uwilgotnienia i kwaśnegoodczynu gleby wytwarza się niesprzyjająceśrodowisko dla organizmów tlenowych i proces całkowitej h. nie zachodzi, a resztki roślinneulegają storfieniu.

W procesie h. znacznailość amoniaku wydzielającego się podczas amonifikacji związków azotowych w glebiezostaje związana w próchnicę, co nie dopuszczado nitryfikacji i zapobiega stratom azotuprzez wymycie azotanów. Zob. też żyzność gleby.

Podobne prace

Do góry