Ocena brak

HUMAN RELATIONS - REALIZACJA ZADAŃ HUMAN RELATIONS W FIRMIE: Atmosfera w pracy

Autor /MrBean Dodano /12.04.2013

W ocenie przedsiębiorstwa pod kątem warunków pracy osób zatrudnionych często zwraca się uwagę na atmosferę. Jestto pojęcie mało konkretne, ponieważ w zależności od wielkości i typu przedsiębiorstwa mogą składać się na nie różneelementy. Pewne czynniki są jednak stałe.

Należy tutaj właściwy stosunek między przełożonymi a pracownikami. Jest on bardzo ważny, ponieważ dobre relacjemiędzyludzkie pomagają lepiej przezwyciężać kryzysy przedsiębiorstwa, a poza tym wpływają na bardziej wydajną pracęzałogi. Dlatego stanowisko dyrektora wymaga nie tylko posiadania wiedzy ekonomicznej czy zdolności strategicznych, aletakże zrozumienia roli pracowników i właściwego nastawienia do podwładnych. Przejawia się to między innymi w empatii,czyli umiejętności słuchania nie tylko tego, co ludzie mówią, ale też „wsłuchiwania się" w ich nastroje. Pozwala to zrozumiećprzyczyny zachowań człowieka, dostrzec jego sytuację tak, jak on to widzi. Zrozumienie mechanizmów decydujących odziałaniach podwładnych jest podstawą zarządzania, nawet jeśli przełożony nie zgadza się ze słusznością tegopostępowania.

Podejście do pracowników ze zrozumieniem i chęcią współpracy jest warunkiem skutecznej komunikacji. Wykorzystaniewszystkich środków informacyjno-perswazyjnych, jak gazetki, radiowęzeła czy okolicznościowych przemówień, możebyć skuteczne wtedy, gdy przełożony uwzględni wszystkie realne potrzeby i mechanizmy wpływające na pracowników.komunikacja między kierownictwem a załogą

Jednym ze sposobów ułatwienia dwustronnej komunikacji jest metoda team briefing (krótkie zespołowe spotkaniainformacyjne). Polega ona na regularnych spotkaniach zwierzchników z zespołami, podczas których informuje siępracowników w sposób zwięzły i osobisty o tym, co dzieje się w firmie. W czasie takich spotkań omawia się także kwestieorganizacji pracy danej grupy oraz sprawy osobowe, takie jak przeniesienia czy zwolnienia. Zaletą tej metody jest przedewszystkim usprawnienie obustronnej komunikacji między zarządzającymi a zespołem, ponieważ pracownicy mają okazjędo zadawania pytań i wyrażania wątpliwości, a odpowiednia kontrola pracy przeciwdziała plotkom i nieporozumieniom .

Podobne prace

Do góry