Ocena brak

HUMAN RELATIONS

Autor /MrBean Dodano /12.04.2013

Człowiek jest największą wartością przedsiębiorstwa, dlatego należy zwrócić uwagę na sposoby zatrzymaniapracowników w przedsiębiorstwie, ich aktywizowanie oraz budowanie właściwej atmosfery w pracy.

Potwierdzają to wypowiedzi wielu właścicieli międzynarodowych grup kapitałowych, którzy twierdzą, że potęgę firmynależy zacząć budować od postawienia pracowników na pierwszym miejscu, bo to przez nich firma dociera do klienta.

Szanowani pracownicy szanują klientów, którzy czując się docenieni pozostają wierni firmie, a to ma bezpośredniekonsekwencje w odniesieniu do sytuacji finansowej firmy i jej akcjonariuszy. Właściwe postępowanie z załogą jestwarunkiem, aby pracownik uruchomił swój potencjał umysłowy, wykazał się kreatywnością i pełnią pomysłów, a także wpełni zaangażował się w realizowane przez siebie zadania.

Wiele firm docenia już znaczenie pracowników w osiąganiu wyznaczonych celów. Świadczy o tym przykład WielkopolskiegoBanku Kredytowego, który w swojej wizji rozwoju tak ujął ten aspekt:

„Ambitne cele, które sobie wyznaczyliśmy, będą możliwe do osiągnięcia dzięki profesjonalnej, zaangażowanej, dobrzeopłaconej i kreatywnej kadrze menedżerskiej. Jasna, sprecyzowana ścieżka kariery, rozbudowany system szkoleń oraznagród przyczynią się do lepszej pracy wszystkich osóbzatrudnionych w Wielkopolskim Banku Kredytowym. Bank będzie cenił u swoich pracowników profesjonalizm, zaangażowanie,kreatywność, ambicje, pracowitość oraz umiejętność pracy zespołowej".

Podobne prace

Do góry